ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΟΙ ΣΟΒΑΡΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ


Συνήλθε την Πέμτπη 24 Μαΐου, στην υπ’ αριθμ. 12/2013 συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, με 31 θέματα στην ημερήσια διάταξη και 4 εκτός αυτής, ενώ έγινε συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί 32 θεμάτων, καθώς ένα απεσύρθη και η συζήτηση δύο θεμάτων ανεβλήθη.
Μεταξύ άλλων, το Δ.Σ. έλαβε τις εξής αποφάσεις:
1. Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο. Εγκρίθηκε εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, σύμφωνα με την οποία ο Δήμος Καλαμάτας προτείνει προς το Υπουργείο Παιδείας την ίδρυση και λειτουργία Πρότυπου Πειραματικού Σχολείου (Γυμνασίου – Λυκείου). Το Σχολείο αυτό είναι αναγκαίο για τη στήριξη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (στην Καλαμάτα εδρεύουν τα Τμήματα Φιλολογίας και Ιστορίας – Αρχαιολογίας), για τη διεξαγωγή πειραματικής διδασκαλίας από τους φοιτητές, καθώς και για την προαγωγή των μεθόδων διδασκαλίας στα σχολεία της περιοχής του Δήμου Καλαμάτας.
2. Καθαρισμός οδικού δικτύου από νεκρά ζώα. Εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου – Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, των Δήμων Καλαμάτας, Μεσσήνης, Οιχαλίας, Πύλου – Νέστορος & Τριφυλίας και της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ.
3. Παραχώρηση δημοσίου ακινήτου για την ανέγερση του 3ου Νηπιαγωγείου Καλαμάτας. Ομόφωνα ενέκριναν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου την υποβολή αιτήματος για την εκ νέου παραχώρηση οικοπέδου επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου στο Δήμο Καλαμάτας, προκειμένου να ανεγερθεί το 3ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας.
 
4. Πρόσληψη 29 ατόμων για την Καθαριότητα. Εγκρίθηκε η επικαιροποίηση προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου όσον αφορά στην πρόσληψη για το 2013 προσωπικού σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, για 8 μήνες (8 χειριστών μηχανημάτων, 6 οδηγών και 15 εργατών καθαριότητας).
 
5. Πρόσληψη ναυαγοσωστών. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την πρόσληψη 10 ναυαγοσωστών με δίμηνη απασχόληση.
6. Οργάνωση στάθμευσης. Εγκρίθηκε η μελέτη με τίτλο «Οργάνωση στάθμευσης επί οδών και βελτίωση λειτουργικότητας υφιστάμενων χώρων στάθμευσης» και η υποβολή πρότασης χρηματοδότησης σε πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015», προϋπολογισμού 87.152,00 €.
 
7. Αγορά ποσοστών συνιδιοκτησίας ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών. Ομόφωνα εγκρίθηκε η απευθείας αγορά συνολικής έκτασης 293,10 τ.μ. αντί 78.000,00 €, από ιδιοκτησίες που βρίσκονται στις οδούς Τριών Ναυάρχων – Χίου και Ιερολοχιτών.
8. Αίτηση για ματαίωση διάλυσης σύμβασης του έργου «Διαμόρφωση οδού Κρήτης από οδό Φαρών έως οδό Ψαρών» και για καταβολή αποζημίωσης. Εγκρίθηκε η συγκρότηση τριμελούς επιτροπής, η οποία θα ερευνήσει το βάσιμο των απαιτήσεων του αναδόχου και θα εκτιμήσει το ύψος της τυχόν αποζημίωσης που πρέπει να του χορηγηθεί.
 
 
9. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ανάπλαση τμήματος Ιστορικού Κέντρου Καλαμάτας (Γ΄ Φάση)». Εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας μέχρι 13/7/2013, με αναθεώρηση.
 
  
10. Ανθοκομική Έκθεση Δήμου Καλαμάτας. Ομόφωνα εγκρίθηκε η διοργάνωση της 2ης Ανθοκομικής Έκθεσης, από 25/5 μέχρι 2/6/2013 στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων και η διάθεση πίστωσης 6.000,00 € για την κάλυψη των δαπανών.
 
11. Τροποποίηση απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τη μείωση δημοτικών τελών σε ΑΜΕΑ. Εγκρίθηκε η τροποποίηση, ώστε η μείωση δημοτικών τελών σε ΑΜΕΑ να ισχύει για όσους έχουν ποσοστό αναπηρίας από 80% και πάνω και όχι ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%.
12. Αναπροσαρμογή των τελών χρήσης αιγιαλού. Εγκρίθηκε η αναπροσαρμογή των τελών, με τον επανακαθορισμό αυτών σε 13,00 € / τ.μ. και την καταβολή τους για το 50% του παραχωρούμενου κατά χρήση χώρου.
 
13. Κυριακάτικη Αγορά Αρφαρών - τέλη χρήσης. Ομόφωνα εγκρίθηκε η τροποποίηση του κανονισμού, ως προς το τέλος χρήσης, με τον επανακαθορισμό αυτού σε 5 € / μήνα για τις θέσεις έως 3 τ.μ. και σε 10 € / μήνα για τις θέσεις πάνω από 3 και έως 6 τ.μ.
14. Διαγραφή προστίμων Κυριακάτικης Αγοράς Αρφαρών. Απεσύρθη.
 
15. Έγκριση χρησιδανείου για την παραχώρηση της χρήσης του Γηπέδου Αρφαρών. Εγκρίθηκαν οι όροι της σύμβασης χρησιδανείου για την παραχώρηση της χρήσης του Γηπέδου Αρφαρών στον Α.Π.Σ. «Αστέρας Αρφαρών» για 5 έτη, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας, όπως συμπληρώθηκε με τον όρο για την ανάληψη της υποχρέωσης εκ μέρους του Δήμου για την πληρωμή της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και νερού και την παροχή τεχνικής, επιστημονικής και οικονομικής υποστήριξης.
 
16. Έγκριση χρησιδανείου για την παραχώρηση της χρήσης του Γηπέδου Άριος. Εγκρίθηκαν οι όροι της σύμβασης χρησιδανείου για την παραχώρηση της χρήσης του Γηπέδου Άριος στον Α.Π.Σ. «Νέος Άρις» για 5 έτη, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας, όπως συμπληρώθηκε με τον όρο για την ανάληψη της υποχρέωσης εκ μέρους του Δήμου για την πληρωμή της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και νερού και την παροχή τεχνικής, επιστημονικής και οικονομικής υποστήριξης.
17. Οικονομική ενίσχυση φορέων και εκδηλώσεων. Ομόφωνα εγκρίθηκαν από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου:
     Α. η ανάκληση προηγούμενης απόφασης περί επιχορήγησης της «Ένωσης Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Κεντρικής & Νότιας Πελοποννήσου (Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.ΝΟ.Π.)» με το ποσό των 1.000,00 €, για τη διοργάνωση Σεμιναρίου Προπονητών Καλαθοσφαίρισης.
 
      Β.  η επιχορήγηση:
           - του «Αθλητικού Ομίλου ‘Καλαμάτα ΄80’» με το ποσό των 1.000,00 €, για τη διοργάνωση Σεμιναρίου Προπονητών Καλαθοσφαίρισης
           - του «Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Καλαμάτας», με το ποσό των 2.000,00 €, για τη διοργάνωση εγκαινίων του Αναρριχητικού Πάρκου Νέδουσας
           - του «Πολιτιστικού Συλλόγου ‘Αγία Τριάδα’», με το ποσό των 1.000,00 €, για την πραγματοποίηση εκδήλωσης
          -του «Πολιτιστικού και Αναπτυξιακού Συλλόγου Βέργας», με το ποσό των 1.000,00 €, για την πραγματοποίηση εκδήλωσης για τον εορτασμό της 187ης επετείου της Μάχης της Βέργας
           - του «Πολιτιστικού Συλλόγου ΑΤΕΙ Καλαμάτας», με το ποσό των 300,00 €, για την πραγματοποίηση εκδήλωσης κατά τη διάρκεια της Ανθοκομικής Έκθεσης.
Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η επιχορήγηση:
           - του «Ποδοσφαιρικού Σωματείου ‘Νέος Άρις’», με το ποσό των 5.000,00 €, για τη διοργάνωση πρωταθλήματος Νέων
           - του «Αθλητικού Ποδοσφαιρικού Συλλόγου ‘Αστέρας Αρφαρών’», με το ποσό των 5.000,00 €, για τη διοργάνωση πρωταθλήματος Παλαιμάχων.
18. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. Εγκρίθηκε η συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Καλαμάτας που θα αποτελείται από τον Αντιδήμαρχο Χρίστο Ριζά ως πρόεδρο, 12 δημότες που προέκυψαν ύστερα από κλήρωση από τους εκλογικούς καταλόγους και από εκπροσώπους φορέων, συλλόγων & σωματείων.
19. Χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. Ομόφωνα εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στους:
      i. Νικόλαο Λυμπέρη για μαλλί της γριας, ποπ-κορν, ζαχαρώδη,
     ii. Αγησίλαο Λαγανά για λούνα παρκ.
20. Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε. «Φάρις» που αφορά στην έγκριση του ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσης και της έκθεσης πεπραγμένων χρήσης 2012, της επιχείρησης. Ανεβλήθη.
Share on Google Plus

About greekmme

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου