ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Η ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΟΡΤΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΑΥΓΕΤΟ..

Ποτέ δεν θα πίστευα ότι ένα μικρό εκκλησάκι είναι τόσο σημαντικό για τους πιστούς τόσο στην Μεσσηνία όσο και στην Λακωνία. Πως μια ξε σκέπ...
Read More

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΑΕΡΟΠΟΛΗΣ-ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ

Συ­νάν­τη­ση με τον Πε­ρι­φε­ρειά­ρχη Πε­λο­πον­νή­σου, Πέ­τρο Τα­τού­λη εί­χε χθες , ο Δή­μαρ­χος Δυ­τι­κής Μά­νης, Δη­μή­τρης Γι­αν­νη­μ...
Read More

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η Πε­ρι­φε­ρεια­κή Ε­νό­τη­τα Μεσ­ση­νί­ας και η Μεσ­ση­νια­κή Αμ­φι­κτυ­ο­νί­α δι­ορ­γα­νώ­νουν το Σάβ­βα­το 29 Ι­ου­νί­ου 2013 και ώ­ρα ...
Read More

ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΦΑΝΕΛΑ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ανανεώσεων συνέχεια για την Καλαμάτα καθώς μετά τον Βασίλη Σκαρλάτο, οι Νίκος Τριανταφυλλάκης, Αντώνης Ψυχογιόπουλος και Κώστας Ηλιόπουλος σ...
Read More

ΕΘΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Ως τα με­γά­λα έρ­γα που θα με­τα­τρέ­ψουν την Πε­ρι­φέ­ρεια Πε­λο­πον­νή­σου σε Πε­ρι­φέ­ρεια πρό­τυ­πο της α­ει­φο­ρί­ας χα­ρα­κτή­ρι­σε...
Read More

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΣΣΗΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Το δη­μο­τι­κό συμ­βού­λιο στη χθε­σι­νή του συ­νε­δρί­α­ση α­πο­δέ­χθη­κε την χρη­μα­το­δό­τη­ση έρ­γων α­πό το Πρό­γραμ­μα Δη­μο­σί­ων Ε­π...
Read More

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΜΕΣΗΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΛΕΥΡΑ..

Τον Αν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχη Μεσ­ση­νί­ας Πα­να­γι­ώ­τη Α­λευ­ρά ε­πι­σκέ­φθη­κε σή­με­ρα ο ο­μο­γε­νής Σταύ­ρος Μα­θές, μέ­λος της ε­πι­τρ...
Read More

ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΡΤ, ΜΕ ΝΕΟ ΦΟΡΕΑ

ΝΟΜΙΜΟ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ -ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΤΟ ΜΑΥΡΟ !!! Σύμφωνα με αυτές, η ΕΡΤ θα λειτουργήσει και θα ορισθεί διαχειριστής, ο οποίος θα φέρει τις α...
Read More

ΑΓΑΠΗΣΕ ΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ Ο ΦΟΙΒΟΣ...

Στην Καλαμάτα και στην Μουσική Σκηνή Σπονδές θα κάνει την εμφάνισή του ο Φοίβος Δεληβοριάς μετά από αρκετά χρόνια από την τελευταία του επί...
Read More