ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Εκδήλωση ονομασίας του αμφιθεάτρου του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας σε «αμφιθέατρο Ν. Πολίτη»

Εκδήλωση ονομασίας του αμφιθεάτρου του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας σε «αμφιθέατρο Ν. Πολίτη»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ με τίτλο: «Μεσσηνία, Μακαρία γη», αφιερωμένη στον «Πατέρα της Λαογραφίας» Νικόλαο Πολίτη και απόδοση του ονόματός του στο αμφιθέατ...
Read More