ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΔΕΝ ΣΩΖΕΤΑΙ ΜΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ

Γράφει ο ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΚΟΒΙΣΤΑΣ Η ΣΥΛΛΗΨΗ της ιδέας για την δημιουργία ενός Μεγάρου Χορού παρομοιάζει με τις αποφάσεις των Φαραώ να κτίσο...
Read More

Σε δημόσια διαβούλευση η μελέτη βιωσιμότητας του Μεγάρου Χορού

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Παναγιώτης Νίκας, σε χθεσινή συνέντευξη τύπου, ευχαρίστησε «τον συμπατριώτη μας Αλέξανδρο Τουρκολιά, το ηγετικό στέλεχος της...
Read More

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΧΘΕΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΦΕΤΙΝΗΣ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

 ΣΤΟ ΦΙΛΟΞΕΝΟ χώρο του ΝΟΚ παρουσιάστηκε το φετινό πρόγραμμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας που φέτος συμπληρώνει 20 χρόνια συνε...
Read More
«Καμία δέσμευση της κυβέρνησης στα αιτήματα των κτηνοτρόφων για την καταπολέμηση του καταρροϊκού Πυρετού»

«Καμία δέσμευση της κυβέρνησης στα αιτήματα των κτηνοτρόφων για την καταπολέμηση του καταρροϊκού Πυρετού»

«Καμία δέσμευση, καμία θετική απάντηση της κυβέρνησης στα αγωνιώδη αιτήματα των κτηνοτρόφων της Πελοποννήσου για την καταπολέμηση του καταρ...
Read More
Αγοράστηκε οικόπεδο από τον δήμο Μεσσήνης στο Πολυλίμνιο για την ανέγερση αναψυκτηρίου

Αγοράστηκε οικόπεδο από τον δήμο Μεσσήνης στο Πολυλίμνιο για την ανέγερση αναψυκτηρίου

Στην ι­δι­ο­κτη­σί­α του δή­μου Μεσ­σή­νης πέ­ρα­σε οι­κό­πε­δο πλη­σί­ον της ει­σό­δου του Πο­λυ­λι­μνί­ου το ο­ποί­ο θα α­ξι­ο­ποι­η­θεί ...
Read More
Ο Στ. Αναστασόπουλος ζήτα να μην πληρώσουν οι δημότες της Δ.Ε. Βουφράδος για δεύτερη φορά το λογαριασμό νερού

Ο Στ. Αναστασόπουλος ζήτα να μην πληρώσουν οι δημότες της Δ.Ε. Βουφράδος για δεύτερη φορά το λογαριασμό νερού

Ε­πι­στο­λές σε Σώ­μα Ε­σω­τε­ρι­κών Υ­πο­θέ­σε­ων Σ.Δ.Ο.Ε και τον Γε­νι­κό Ε­πι­θε­ω­ρη­τή Δη­μό­σιας Δι­οί­κη­σης Ε­πι­στο­λές προς το...
Read More