ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας ζητά αναθεώρηση της απόφασης επιβολής ΕΝΦΙΑ στα βιοτεχνικά και βιομηχανικά κτήρια

Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας ζητά αναθεώρηση της απόφασης επιβολής ΕΝΦΙΑ στα βιοτεχνικά και βιομηχανικά κτήρια

Το Ε­πι­με­λη­τή­ριο Μεσ­ση­νί­ας με ε­πι­στο­λή του προς Υ­πουρ­γό Οι­κο­νο­μι­κών Γκί­κα Χαρ­δου­βέ­λη ζη­τά την α­να­θε­ώ­ρη­ση της α­πό...
Read More
Παράταση χρόνου υλοποίησης έργων του προγράμματος «Εξωστρέφεια-ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων ΙΙ»

Παράταση χρόνου υλοποίησης έργων του προγράμματος «Εξωστρέφεια-ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων ΙΙ»

Το Ε­πι­με­λη­τή­ριο Μεσ­ση­νί­ας και η Δι­α­χει­ρι­στι­κή Ευ­ρω­πα­ϊ­κών Προ­γραμ­μά­των,  με α­να­κοί­νω­σή τους ε­νη­με­ρώ­νει τους Δι­κ...
Read More

Δάκρυσε ο Γιάννης Λαμπρόπουλος με τη φωτιά στην Αρχαία Μεσσήνη

Κατέρρευσε ο υφυπουργός με την καταστροφή στην ιδιαίτερη πατρίδα του Ιδιαίτερα επηρεασμένος - από την τεράστια καταστροφή που προκάλεσε η ...
Read More
«Κίνδυνος να χαθεί η δωρεάν διανομή τροφίμων σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για το 2014»

«Κίνδυνος να χαθεί η δωρεάν διανομή τροφίμων σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για το 2014»

Ε­ρώ­τη­ση κα­τέ­θε­σε ο βου­λευ­τής Μεσ­ση­νί­ας της ΝΔ Δη­μή­τρης Σαμ­πα­ζι­ώ­της προς τον Υ­πουρ­γό Ερ­γα­σί­ας, Κοι­νω­νι­κής Α­σφά­λι­...
Read More

ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΧΕΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΟΡΚΙΣΤΗΚΑΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΜΕ ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΟ τυπικό ορκίστηκαν, το Σάββατο, στο Πνευματικό Κέντρο, ο εκλεγείς δήμαρχος, για τρίτη συνεχή θητεία, με το εκκωφαντικό ποσοσ...
Read More