ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ διοργανώνει ημερίδα «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών και Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας»

ELGO DIMITRAΟ Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός- ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών και Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας» (ΑγροΕΤΑΚ) η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΣΠΑ 2007-2013) διοργανώνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015 στη Καλαμάτα, στο Αμφιθέατρο «Αλέξανδρος Κουμουνδούρος» ημερίδα για την παρουσίαση των στόχων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) που υλοποιούνται στις Περιφέρειες Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλαδας.
Η πράξη ΑγροΕΤΑΚ στοχεύει α). στην πρόσθετη υποστήριξη της πολιτικής του ΥΠΑΠ& Ε (Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ώστε η γεωργία να γίνει πυλώνας πραγματικής ανάπτυξης του τόπου β). στην ανανέωση & αναδιάρθρωση των ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ερευνας του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, που θα ανταποκρίνονται στις νέες προκλήσεις του αγροτικού τομέα, σε εθνικά, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και γ)να προσφέρει μια διέξοδο απασχόλησης σε υψηλής εξειδίκευσης επιστημονικό προσωπικό και αποτροπή φυγής προς το εξωτερικό .
Στην Πράξη συμμετέχουν 162 Ωφελούμενοι, οι οποίοι είναι πτυχιούχοι θετικών επιστημών, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, διαφόρων ειδικοτήτων και σε επίπεδο Περιφερειών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας υλοποιούνται 23 έργα
Σκοπός της υλοποίησης των έργων αποτελεί η ενδυνάμωση, η βελτίωση της ποιότητας και ο εκσυγχρονισμός της εργασίας σε όλα τα επίπεδα του πρωτογενούς τομέα της αγροτικής οικονομίας με την ανάπτυξη, μεταφορά και διάδοση τεχνογνωσίας/τεχνολογίας καθώς και πρακτικών εφαρμογών έρευνας. Η υλοποίηση των έργων αυτών στοχεύει τόσο στην ανάπτυξη της ζητούμενης καινοτομίας όσο και στην ενσωμάτωσή της στην παραγωγική διαδικασία μέσω της επιμόρφωσης, με τα αποτελέσματα αυτών, 4.900 τελικών ωφελούμενων της παραγωγικής βάσης του συνόλου της χώρας.
Πρόγραμμα Παρουσίασης έργων ΕΤΑΚ10.00 –10:30     Προσέλευση – Εγγραφές
10.40 –10:50     Χαιρετισμός από τον Γκούνη Απόστολο Περιφερειακό Σύμβουλο εκπρόσωπο της Περιφέρειακής Ενότητας Μεσσηνίας.
10.50 –11:00     Χαιρετισμός από τον Κυριακόπουλο Ιωάννη Διευθυντή ΔΑΟΚ Μεσσηνίας.
11.00 –11:10     Παρασκευόπουλος Αντώνιος Γεωπόνος Διευθυντής ΔΑΟΚ Τριφυλλίας «Υφιστάμενη κατάσταση στην αγροτική παραγωγή σε Μεσσηνία και Περιφέρεια Πελοποννήσου – προβλήματα και προοπτικές»
11.10 –11.25        Παρουσίαση των έργων ΕΤΑΚ από τη Διευθύντρια Υποστήριξης Ερευνητικών Αναπτυξιακών Έργων και Προϊόντων Έρευνας και υπεύθυνη των έργων ΑΓΡΟΕΤΑΚ του ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ Δρ. Βαβουλίδου Ευαγγελία

ΏραΌνομαΤίτλος Έργου
11:25Δρ. Δεναξά Νικολέτα-Κλειώ, Γεωπόνος«Φυσιολογικά, ποιοτικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά καρπών φράουλας υπό βιολογική, ολοκληρωμένη και συμβατική καλλιεργητική τεχνική – εκτίμηση του προϊόντος ως λειτουργικό τρόφιμο»
11:40Δρ. Καυκαλέτου Μίνα, Γεωπόνος«Εφαρμογή καινοτόμων τεχνικών στην καλλιέργεια της φράουλας και στη συντήρηση των καρπών της»
11:55Δρ. Λυκοσκούφης
Ιωάννης Γεωπόνος
«Σύστημα διαχείρισης της υπεριώδους ακτινοβολίας στο θερμοκήπιο για βελτίωση της παραγωγής και της ποιότητας των παραγόμενων
προϊόντων και επιδράσεις του στη θρέψη των φυτών»
12:10Δρ. Αντωνόπουλος Δημήτριος Γεωπόνος«Χαρτογράφηση του μύκητα Aspergillus sp(p). στους εμπορικούς συκεώνες της Ελλάδας»
12:25Δρ.   Σκιαδά Βασιλική Χημικός«Διερεύνηση, σύγκριση και στατιστική επεξεργασία των φυσικοχημικών & ποιοτικών χαρακτηριστικών ελαιολάδου από δύο (2) κύριες ποικιλίες ελιάς (Κορωνέϊκη και Μαστοειδή) που ευδοκιμούν και καλλιεργούνται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου».
12:40Δρ.   Παπουτσή Γεωργία Οικονομολόγος«Παράγοντες που επηρεάζουν την αγοραστική συμπεριφορά του καταναλωτή για αγορά ποιοτικών γεωργικών προϊόντων: η περίπτωση του ελαιόλαδου»
12:55Δρ. Γεράκης Αργύριος Γεωπόνος«Εγγενής Αναπαραγωγή Ελληνικών Αυτοφυών Ορχεοειδών In Vitro.»
13:00Συζήτηση-Συμπεράσματα

Έργα ΑγροΕΤΑΚ που θα παρουσιαστούν με μορφή εικονογραφημένων παρουσιάσεων
Δρ. Ντουντούμης Ευάγγελος Γεωπόνος«Διερεύνηση της επίδρασης της ηλιοθέρμανσης στα ποιοτικά χαρακτηριστικά καλλιέργειας μαρουλιού και στον έλεγχο της ασθένειας της λεύκανσης των νεύρων σε σχέση με αλλαγές στη μικροχλωρίδα του εδάφους.»
Δρ. Μαντζούκας Σπύριδων
Γεωπόνος

«Μελέτη της επίδρασης ενδοφυτικών εντομοπαθογόνων μυκήτων των ειδών Beauveria bassiana, Metarhizium robertsii (anisopliae) και Isaria fumosorosea στην συμπεριφορά και θνησιμότητα αφίδων του γένους Myzus persicae και στην ικανότητά τους μετάδοσης μη έμμονων ιών. »
Δρ. Καμπούρης Μανούσος
Γεωπόνος
«Ταχεία μοριακή ταυτοποίηση φυτοπαθογόνων μυκήτων υψηλής επίπτωσης σε δείγματα πατάτας»
Δρ. Λυκοκανέλλος Γεώργιος
Γεωπόνος
«Διερεύνηση της επίδρασης ρυθμιστών ανάπτυξης στην παραγωγή υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού, των κυριότερων αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στην Ελλάδα, με τη χρήση καινοτόμων αεροπονικών και υδροπονικών συστημάτων»
Δρ. Τσεβρένη Ίριδα Γεωπόνος«Θεραπεύοντας την αποξένωση του σύγχρονου ανθρώπου από τη φύση. Διαμόρφωση μιας παιδαγωγικής μεθοδολογίας ενδυνάμωσης της σχέσης με το δασικό και αγροτικό περιβάλλον»
Δρ. Μερκουρόπουλος Γεώργιος
Γεωπόνος
«Γενετική ταυτοποίηση τοπικών ποικιλιών αμπέλου Βορείου Ελλάδος»
Δρ. Ζέλιου Κωνσταντίνα Βιολόγος«Μελέτη των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των καρπών της φράουλας (Fragaria × ananassa Duch.), σε σχέση με περιβαλλοντολογικές μεταβλητές και σκοπό την διατήρηση της
ποιότητας και αύξηση της ανταγωνιστικότητας των παραγόμενων προϊόντων. »
Δρ. Καλαχάνης Δημήτριος
Γεωπόνος
«Μελέτη της ταχείας καταγραφής δεικτών της φωτοχημείας της φωτοσύνθεσης για πρώιμη διάγνωση προσβολών από ιούς και εφαρμογή στην παραγωγή καθαρού πολλαπλασιαστικού υλικού»
Share on Google Plus

About greekmme

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου