ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΜΑΡΑΘΩΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

10η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, και θα πραγματοποιηθεί στις
10 Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 4.00 μ.μ, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης», με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.    Επερώτηση της Συμβούλου κ. Δήμητρας Λυμπεροπούλου με θέμα: Σχετικά με τον προγραμματισμό ενεργειών της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη νιτρο-ρύπανση εδαφών.
2.    Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας  από σταθμό βιομάζας με καύσιμο πέλετες βιομάζας ισχύος 5,0MW στη θέση «Γεράκι» Δ. Ευρώτα ΠΕ Λακωνίας. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και Αδαμαντία Τζανετέα.
3.    Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου γ’ τριμήνου 2014. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Άγγελος Παπαγγελόπουλος.
4.    Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου δ’ τριμήνου 2014. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Άγγελος Παπαγγελόπουλος.
5.    Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου α’ τριμήνου 2015. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Άγγελος Παπαγγελόπουλος.
6.    Έγκριση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης των ΡΟΜΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και Θεοφάνης Στεφανόπουλος.
7.    Έγκριση της Εξειδίκευση της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη και Καταπολέμηση της φτώχειας για την Περιφέρεια Πελοποννήσου».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και Θεοφάνης Στεφανόπουλος.
8.    Έγκριση Σχεδίου Δράσης (Action Plan) της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας Πελοποννήσου
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου
9.    Εκτίμηση των επιπτώσεων στον πυθμένα του κόλπου Βατίκων από την αγκυροβολία δεξαμενόπλοιων.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα
10.    Δαπάνες μετακινουμένων εντός και εκτός επικρατείας.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα
11.    Έγκριση τροποποίησης της από 3/9/2014 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας Ο.Τ.Α., με την επωνυμία «Πληροφόρηση Επιμόρφωση Τοπική Ανάπτυξη (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)» για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Κατάρτιση σχεδίου δράσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την βιώσιμη ενέργεια στο πλαίσιο του συμφώνου των Δημάρχων». (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου
12.    Έγκριση τροποποίησης της από 13/12/2013 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη σύγχρονης κτηνοτροφίας και αξιοποίηση των προϊόντων αυτής στην Περιφέρεια της Πελοποννήσου».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και Ηλίας Στρατηγάκος
13.    Έγκριση τροποποίησης της υπ΄ αριθμόν 393/29-7-2013 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου ως προς τον ορισμό εκπροσώπων στην Επιτροπή παρακολούθησης  της προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο:  «Κατασκευή παρακαμπτηρίου Δημοτικής οδού οικισμού Ρειχέας Δήμου Μονεμβασίας». (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα
14.    Έγκριση τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης «Συστηματική ανασκαφική έρευνα στη θέση Φανερωμένη Κορινθίας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πελοπίδας Καλλίρης.
15.    Έγκριση συγκρότησης επιτροπής του άρθρου 13 παρ. 4 του ΠΔ 242/1996 (ΦΕΚ-179 Α’): «Καθορισμός προϋποθέσεων, τρόπου και διαδικασίας για την εκμίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, τη μίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων», για την ΠΕ Μεσσηνίας. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ελένη Αλειφέρη
16.    Ορισμός εκπροσώπων στης Επιτροπή του άρθρου 13 παρ.4 του ΠΔ 242/96 για το χρονικό διάστημα 2015 έως 2018, της ΠΕ Αρκαδίας
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.
17.    Ορισμός εκπροσώπου της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014 – 2020». (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου
18.    Έγκριση τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση αστικού χώρου στην ΤΚ Αγίου Σώστη του Δήμου Οιχαλίας ΠΕ Μεσσηνίας», προϋπολογισμού 127.900,00 €, όσον αφορά τον ορισμό μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου για την Επιτροπή Παρακολούθησης. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ελένη Αλειφέρη
19.    Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση συντήρηση δρόμου από 22η επαρχιακή οδό γέφυρα «ΜΑΜΙ» έως Ανδρομονάστηρο». (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και Ελένη Αλειφέρη
20.    Έγκριση 6ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας       Πελοποννήσου, οικ. έτους 2015. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Άγγελος Παπαγγελόπουλος.
21.    Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFON – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ στην οποία πραγματοποιείται από κοινού χρήση κατασκευής κεραίας με την εταιρεία WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ, με κωδικό θέσης «ΑΣΩΠΟΣ – 1001305» στη θέση Σκορδόλακα, Φοινίκι, της ΤΚ Παπαδιάνικων του Δ Μονεμβασίας της ΠΕ Λακωνίας. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα
22.    Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFON – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ στην οποία πραγματοποιείται από κοινού χρήση κατασκευής κεραίας με την εταιρεία WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ, με κωδικό θέσης «ΓΥΘΕΙΟ – 1000450» στην ΤΚ Λάγιου του ΔΕ Κροκεών του Δ Ευρώτα της ΠΕ Λακωνίας. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα
23.    Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Εκσυγχρονισμός – αναβάθμιση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ στον οποίο πραγματοποιείται από κοινού χρήση κατασκευής κεραίας με την εταιρεία VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ, με κωδικό θέσης «ΤΕΝΑΡΟ – 0258» σε θέση πλησίον οικισμού Καινούργια Χώρα, ΤΚ Βάθειας του Δ Ανατολικής Μάνης της ΠΕ Λακωνίας. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα
24.    Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση και αποκατάσταση λατομείου εξόρυξης μαρμάρου της εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ» σε δημόσια δασική έκταση 31.150 m2 στη θέση Πλάτωμα ΤΚ Διδύμων ΔΕ Κρανιδίου, Δήμου Ερμιονίδας ΠΕ Αργολίδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και  Αναστάσιος Χειβιδόπουλος.
25.    Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Εκμετάλλευση και αποκατάσταση λατομείων εξόρυξης μαρμάρου της εταιρείας ΜΑΡΜΥΚ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ στη θέση Σκαλόπλακες του Δήμου Άργους – Μυκηνών ΠΕ Αργολίδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και  Αναστάσιος Χειβιδόπουλος.
26.    Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Εκμετάλλευση και αποκατάσταση λατομείων εξόρυξης μαρμάρου της εταιρείας ΜΑΡΜΥΚ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ στη θέση Μάλια Στίρι του Δήμου Ναυπλιέων ΠΕ Αργολίδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και  Αναστάσιος Χειβιδόπουλος.
27.    Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Μονάδα παραγωγής ασφαλτομιγμάτων εν θερμώ της εταιρείας ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΚΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ, που είναι εγκατεστημένη εκτός σχεδίου, στη θέση «Μπερδέσια» στο ΤΚ Κατσαρού της ΔΕ Μελιγαλά, του Δ. Οιχαλίας ΠΕ Μεσσηνίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και  Ελένη Αλειφέρη.
28.    Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Μονάδα εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων δυναμικότητας 187,5 τόνους το έτος σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων στη θέση των όρμων ‘Κακούρι’ και ‘Μελετηνού’ Σαρωνικού κόλπου Δήμου Κορινθίων της ΠΕ Κορινθίας, της εταιρείας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΟΦΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ.
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Ηλίας Στρατηγάκος και Πελοπίδας Καλλίρης
29.    Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Μετατόπιση υφιστάμενης πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων και τον εκσυγχρονισμό αυτής με ταυτόχρονη αύξηση δυναμικότητας της εταιρείας ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΕΠΕ στη θέση Ασπροβούνι του Δ. Επιδαύρου ΠΕ Αργολίδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Ηλίας Στρατηγάκος και Αναστάσιος Χειβιδόπουλος
30.    Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Επέκταση και αύξηση δυναμικότητας μονάδων υδατοκαλλιέργειας της εταιρείας SEAFARM IONIAN ΑΕ στη θέση Κουρκούμπελα  όρμου Βουρλιάς του Δήμου Ναυπλιέων ΠΕ Αργολίδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Ηλίας Στρατηγάκος και Αναστάσιος Χειβιδόπουλος
31.    Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Επέκταση και αύξηση δυναμικότητας μονάδων υδατοκαλλιέργειας της εταιρείας SEAFARM IONIAN ΑΕ στη θέση Κορακιά του Δήμου Ερμιονίδας ΠΕ Αργολίδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Ηλίας Στρατηγάκος και Αναστάσιος Χειβιδόπουλος
32.    Αίτημα ίδρυσης Δημόσιας Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής στην ΠΕ Μεσσηνίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ελένη Αλειφέρη
33.    Λήψη απόφασης διακοπής – εκτροπής κυκλοφορίας στη επ. Οδό Άστρος – Ξηροπήγαδο – Άργος στα πλαίσια του έργου «Άρση επικινδυνότητας λόγω πτώσης βραχωδών μαζών στην επαρχ. Οδό Άστρους – Ξηροπήγαδου – Άργους (θέση Ανάβαλος)».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας
34.    Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της «Πελοπόννησος Α.Ε.» για το έργο με τίτλο «Ολοκληρωμένες στρατηγικές για τη διαμόρφωση πολιτικών θέσεων στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και της κοινωνικής συνοχής της Π.Ε. Αργολίδας»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος
35.    Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΚΑΠ ΠΕ Αργολίδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος
36.    Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Ιδίων Πόρων ΠΕ Αργολίδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος
37.    Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΟΣΚ ΠΕ Αργολίδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος
38.    Έγκριση 4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΚΑΠ ΠΕ Αρκαδίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας
39.    Έγκριση χορήγησης άδειας πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου στην ΠΕ Αρκαδίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΚΟΥΡΟΣ
Share on Google Plus

About greekmme

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου