ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Τον Ιούλιο θα έχουν αποκατασταθεί οι ΧΑΔΑ στην Πελοπόννησο

Mε τα πρόστιμα για τους ανεξέλεγκτους ΧΑΔΑ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου να κατακεραυνώνουν τα οικονομικά των Δήμων η αποκατάσταση των ΧΑΔΑ θεωρητικά δίνει ένα τέλος στις ανεξέλεγκτες χωματερές στους Δήμους της Πελοποννήσου οι οποίοι μένουν για χρόνια ανενεργές και μολύνουν το περιβάλλον.
Η εξάλειψη του φαινομένου της ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων και η παύση της παραβατικής συμπεριφοράς στη διάθεση των αποβλήτων αποτελεί απαρέγκλιτο στόχο που απελευθερώνει οικονομικούς πόρους και δυνάμεις, ώστε να προχωρήσει η χώρα στην ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων με πρόληψη, ανακύκλωση και αξιοποίηση που αποτελεί βασική αναπτυξιακή παράμετρο.
Όπως αναφέρει και η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, η αποκατάσταση είναι ανάλογη του μεγέθους των απαιτήσεων για την αποκατάσταση και εξαρτάται από τις επί τόπου συνθήκες και την ασφάλεια που πρέπει να παρέχει η επιφανειακή μόνωση και τα λοιπά μέτρα ελέγχου τυχόν ρύπανσης συλλογή διασκορπισμένων ελαφρών «μικροαπορριμμάτων» και μεταφορά τους σε ΧΥΤΑ και εφόσον αυτό δεν είναι δυνατόν, εναπόθεσή τους στο υπό διευθέτηση απορριμματικό ανάγλυφο. 
Η διαδικασία αποκατάστασης προϋποθέτει:
•Τη διευθέτηση του απορριμματικού ανάγλυφου του ΧΑ∆Α, με την κατασκευή ζώνης εξομάλυνσης από χονδρόκοκκα και λεπτόκοκκα υλικά εκσκαφών, έτσι ώστε η κλίση της τελικής άνω επιφάνειας του αποκατεστημένου ΧΑ∆Α να είναι τουλάχιστον 5%. Το πάχος της ζώνης εξομάλυνσης θα προσδιορίζεται από την πιθανότητα εμφάνισης καθιζήσεων και ανάλογα με την σύσταση των απορριμμάτων.
•Την επιφανειακή κάλυψη με συμπυκνωμένα γαιώδη υλικά κατάλληλα για φύτευση, πάχους τουλάχιστον 1 m, λαμβανομένου υπόψη του σχεδιασμού για τις μετέπειτα χρήσεις.
•Τη λήψη αντιδιαβρωτικών μέτρων (π.χ. ανάπτυξη πρασίνου).
•Την κατασκευή έργων παρεμπόδισης πλευρικής εισροής ομβρίων στο ΧΑ∆Α, όπου αυτό απαιτείται (π.χ. ΧΑ∆Α σε απότομες πλαγιές).
•Την κατασκευή έργων συλλογής και μεταφοράς ομβρίων από την επιφάνεια του ΧΑ∆Α.
•Αντιπυρικά μέτρα (π.χ. αντιπυρική ζώνη).
•Την οριοθέτηση / περίφραξη και φύλαξη.
•Την περιοδική επιθεώρηση του ΧΑ∆Α, χωρίς να απαιτούνται έργα μετέπειτα φροντίδας.
Ένα από τα έργα τα οποία προωθεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι η αποκατάσταση των ΧΑΔΑ το οποίο είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα για την αειφόρο ανάπτυξη της Περιφέρειας. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου υπεγράφη η σύμβαση του αναδόχου από τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρο Τατούλη στην έδρα της Περιφέρειας στην Τρίπολη.
Το συγκεκριμένο έργο παίρνει παράταση έως τις 15-07-2016.
Όπως αναφέρεται στην απόφαση,  στην οποία λαμβάνονται υπόψη:
Τα συμβατικά τεύχη και το φάκελο του έργου
•Οι από 18-02-2016 και 15-04-2016 αιτήσεις του αναδόχου με τις οποίες απαιτείται παράταση προθεσμίας, μέχρι 23-07-2016.
•Η εγκεκριμένη προθεσμία περαίωσης μέχρι την 23-04-2016
.
•Η σύμφωνη γνώμη της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΠΕΡΑΑ για παράταση της  συνολικής προθεσμίας, μέχρι την  15-07-2016, όπως διατυπώθηκε με το υπ’ αρ.  5494/16-05-2016 έγγραφο της
. Και επειδή:
•Δεν καθίσταται δυνατή η ολοκλήρωση του τεχνικού αντικειμένου της εργολαβίας, εντός του  προβλεπόμενου συμβατικού χρόνου, για λόγους μη οφειλόμενους στον Ανάδοχο.
Αποφασίστηκε η παράτασης  προθεσμίας περαιώσεως εργασιών του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΧΑΔΑ» μέχρι 15-07-2016, για την ολοκλήρωση του τεχνικού αντικειμένου της εργολαβία
ς.
Share on Google Plus

About greekmme

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου