ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

οικονομία

ΤΕΛΙΚΑ «περίπατο» οι 120 δόσεις για τα χρέη στους Δήμους στη Βουλή....Ολική ανατροπή φέρνει νομοτεχνικές αλλαγές στην ρύθμιση των 120 δόσεων για χρέη στους δήμους και στενεύει το χρονικό διάστημα που δημιουργήθηκαν οι οφειλές αυτές
Με νομοτεχνική βελτίωση που κατατέθηκε από τον υπουργό Οικονομικών κ. Σταικούρα στην Βουλή επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας, προβλέπονται 100 και πλέον δόσεις που αφορούν όμως σε οφειλές που βεβαιώθηκαν όμως μεταξύ 15/2/2020 μέχρι και 28/2/2021. Η προηγούμενη διάταξη ήθελε ότι θα ρυθμίζονται σε έως 120 δόσεις τα χρέη στους δήμους οι ληξιπρόθεσμες οφειλές (κλήσεις της δημοτικής αστυνομίας, δημοτικά τέλη κ.ά.) προς τους ΟΤΑ που δημιουργήθηκαν έως την 31.12.2020 και βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν μέχρι 28.2.2021 εξοφλούνται σε έως 120 δόσεις.
Συγκεκριμένα, η εν λόγω νομοτεχνική αναφέρει:
«Η παράγραφος 1 του άρθρου 146 αναδιατυπώνεται ως εξής: «1. Οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν από 15.2.2020 μέχρι 28.2.2021 όπως και οφειλών προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15.2.2020, ως τη δημοσίευση του παρόντος, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού του προσώπου, μπορεί να ρυθμίζονται και η καταβολή τους να πραγματοποιείται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωση ή λόγω μη καταβολής τέλους.
Το ποσοστό απαλλαγής των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής καθορίζεται στις παρ. α έως ε της παρ1 του άρθρου 100 του ν.4611/2019 (Α’73). Δικαιούχοι υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση είναι τα φυσικά πρόσωπα και όσα νομικά πρόσωπα έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού Covid-19. Mε κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται ως τις 31.1.2021, καθορίζονται οι κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας τω
ν δικαιούμενων της ρύθμισης των νομικών προσώπων και τα κριτήρια υπαγωγής των φυσικών προσώπων».

About greekmme

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.