ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Συνάντηση Στ. Αναστασόπουλου με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
ειδήσεις

Συνάντηση Στ. Αναστασόπουλου με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Συ­ναν­τή­θη­κε ο Δή­μαρ­χος Μεσ­σή­νης Στά­θης Α­να­στα­σό­που­λος χθες με τον Πρύ­τα­νη του Πα­νε­πι­στη­μί­ου Πε­λο­πον­νή­σου κ. Μασ­σέ...
Read More
Κατεβαίνει στις εκλογές η «Ανεξάρτητη Συμμαχία Πολιτών» με υποψήφιο δήμαρχο τον Μιχάλη Αντωνόπουλο
ειδήσεις

Κατεβαίνει στις εκλογές η «Ανεξάρτητη Συμμαχία Πολιτών» με υποψήφιο δήμαρχο τον Μιχάλη Αντωνόπουλο

Κα­τε­βαί­νει στις ερ­χό­με­νες δη­μο­τι­κές ε­κλο­γές η «Α­νε­ξάρ­τη­τη Συμ­μα­χί­α Πο­λι­τών» με υ­πο­ψή­φιο δή­μαρ­χο τον Μι­χά­λη Αν­τω...
Read More
Τους στόχους της παράταξης «Ανταρσία στο Μωριά», παρουσίασαν στην Καλαμάτα ο Παναγιώτης Κάτσαρης και ο Δονάτος Νίκου
greece

Τους στόχους της παράταξης «Ανταρσία στο Μωριά», παρουσίασαν στην Καλαμάτα ο Παναγιώτης Κάτσαρης και ο Δονάτος Νίκου

ΧΘΕΣ, στην πόλη της Καλαμάτας παρουσιάστηκε το περιφερειακό σχήμα «ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΟ ΜΩΡΙΑ- Συμπόρευση για την ανατροπή» από τον υποψήφιο περιφερ...
Read More
Ομόφωνα αποφάσισε το Πράσινο Ταμείο για παρεμβάσεις στάθμευσης αυτοκινήτων στην Καλαμάτα
ειδήσεις

Ομόφωνα αποφάσισε το Πράσινο Ταμείο για παρεμβάσεις στάθμευσης αυτοκινήτων στην Καλαμάτα

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφάσισε το ΔΣ του Πράσινου Ταμείου να εγκρίνει την οριστική ένταξη σε σχετικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα για το 2014, μεταξύ άλλων, τ...
Read More
Από το Blogger.