ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ειδήσεις

Πτωση στα ανταλλακτικα αυτοκινητων

Κόψαμε και τα Service των αυτοκινήτων ! ΣYNEXH πτώση παρουσιάζει η αγορά των ανταλλακτικών επιβατικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα μετά το 2008. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα κλαδικής μελέτης της ICAP Group, την περίοδο 1998-2007 η συνολική εγχώρια αγορά των ανταλλακτικών επιβατικών αυτοκινήτων (βάσει αξίας) κινήθηκε ανοδικά με μέσο ετήσιο ρυθμό 8,7%. Το 2008 η αγορά εμφάνισε πτώση 8% ενώ το 2009 το ποσοστό μείωσης διαμορφώθηκε στο 11%. Για το 2010 η πτώση εκτιμάται ότι κυμάνθηκε σε υψηλότερα ποσοστά (περίπου 12%).
Οι εισαγωγικές επιχειρήσεις «γνήσιων» ανταλλακτικών εκτιμάται ότι κάλυψαν το 68,9% της συνολικής αγοράς ανταλλακτικών το 2009. Το υπόλοιπο 31,1% εκτιμάται ότι καλύφθηκε από τις επιχειρήσεις εισαγωγής ανταλλακτικών «after market».....
Σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου, η αξία των πωλήσεων ανταλλακτικών αυτοκινήτων προβλέπεται ότι θα κινηθεί καθοδικά και το 2011, σαν αποτέλεσμα κυρίως της οικονομικής ύφεσης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Μεταξύ των δύο ομάδων ανταλλακτικών εκτιμάται ότι το ποσοστό μείωσης των γνήσιων ανταλλακτικών θα κυμανθεί σε υψηλότερα επίπεδα απ'Α το αντίστοιχο των «after market».
Η αγορά των ανταλλακτικών επιβατικών αυτοκινήτων διακρίνεται στα λεγόμενα «γνήσια», που εισάγονται από τις αντιπροσωπείες αυτοκινήτων και διακινούνται στην αγορά μέσω των εξουσιοδοτημένων δικτύων τους και στα ανταλλακτικά «after market». Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει προϊόντα οίκων που προμηθεύουν και κατασκευαστές αυτοκινήτων, στην προκειμένη περίπτωση όμως δεν φέρουν το εμπορικό σήμα κάποιας αυτοκινητοβιομηχανίας, αλλά του οίκου που τα παράγει.
Στον τομέα των ανταλλακτικών «after market» παρατηρείται ανομοιογένεια στο μέγεθος των εισαγωγικών επιχειρήσεων, καθώς και στον βαθμό δραστηριοποίησής τους στα εξεταζόμενα προϊόντα (εκφραζόμενος σαν ποσοστό που καταλαμβάνουν τα ανταλλακτικά στον συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών).
Η ζήτηση για τα εξεταζόμενα προϊόντα επηρεάζεται από την εξέλιξη του στόλου των κυκλοφορούντων οχημάτων. Η τιμή σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες (π.χ. διαθέσιμο εισόδημα) μπορεί να κατευθύνει τη ζήτηση μεταξύ διάφορων κατηγοριών ανταλλακτικών, δηλαδή «γνήσιων» και «after market».
Στο πλαίσιο της μελέτης έγινε και χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων εισαγωγής «after market» ανταλλακτικών. Με βάση τον ομαδοποιημένο ισολογισμό 30 εταιριών που έχουν δημοσιεύσει οικονομικά στοιχεία τη διετία 2008-2009, προκύπτουν τα εξής: Οι συνολικές πωλήσεις των εταιριών του δείγματος μειώθηκαν κατά 3% το 2009/2008. Με τον ίδιο ρυθμό (3%) μειώθηκαν και τα συνολικά μικτά κέρδη το ίδιο διάστημα. Οι χρηματοοικονομικές δαπάνες παρουσίασαν μείωση κατά 11,32% ενώ τα λοιπά λειτουργικά έξοδα δεν παρουσίασαν αξιόλογη μεταβολή (οριακή αύξηση 0,7%). Τα παραπάνω οδήγησαν στη μείωση των καθαρών κερδών (προ φόρου) κατά 26% το 2009/2008. Μείωση 12,7% εμφάνισαν και τα κέρδη ΕBITDA την ίδια περίοδο.

About greekmme

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.