ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

αγροτικά

Πρόγραμμα για συστήματα ποιότητας σε αγροτικά προϊόντα

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του υπομέτρου 3.1 “Στήριξη για νέες συμμετοχές σε Συστήματα Ποιότητας” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 εκδόθηκε από το υπουργείο.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μεσσηνίας αναφέρει ότι το συγκεκριμένο υπομέτρο αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών γεωργικών προϊόντων με την αξιοποίηση των συστημάτων ποιότητας, και ενημερώνει πως η υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται έως τις 18 Δεκεμβρίου.
Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να ενταχθούν στο υπομέτρο πρέπει να υποβάλουν την αίτηση ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων - ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr), και στη συνέχεια να υποβάλουν φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας.
Η πρόσκληση αφορά το σύστημα ποιότητας της βιολογικής παραγωγής (Βιολογική φυτική και ζωική παραγωγή) και απευθύνεται αποκλειστικά στους δικαιούχους του υπομέτρου 11.1 “Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους βιολογικής γεωργίας” του ΠΑΑ, κατά το έτος εφαρμογής 2019.
Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης καθορίζεται σε 1.000 ευρώ ανά εκμετάλλευση και ανά έτος για κάθε είδος πιστοποίησης βιολογικής παραγωγής, και έως 2.000 ευρώ ανά εκμετάλλευση και ανά έτος συνολικά και για τα δύο είδη πιστοποίησης (φυτική και ζωική παραγωγή).
Η πρόσκληση βρίσκεται αναρτημένη στο πρόγραμμα “Διαύγεια” (www.diavgeia.gov.gr), στους διαδικτυακούς τόπους του ΥπΑΑΤ www.minagric.gr, του ΠΑΑ www.agrotikianaptixi.gr και του ΕΣΠΑ www.espa.gr.
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα 272136120627213612372721361208 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Μεσσηνίας.

About greekmme

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.