ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ειδήσεις

Το χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Μητροπολίτη Μεσσηνίας

xrusostomos3Ἀγαπητά μου παιδιά,
Σέ καιρούς ἐπικίνδυνων καταστάσεων καί κρίσιμων συν­θηκῶν, ἔντονων ἀνισοτήτων καί ποικίλων ἀντιφάσεων, παράξενων συμ­πε­ριφορῶν καί κοινωνικῶν ἀμφισβητήσεων, πολλές φορές συμπερι­φε­ρόμαστε σάν νά μήν ἔχουμε πυξίδα καί ὁδοδείκτη, σάν νά μήν ἔχουμε κατανοήσει τό γεγονός τῆς Γέννησης τοῦ Χριστοῦ, τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ Ζῶντος, τοῦ Λυτρωτῆ καί Σωτῆρος μας.
Συμπεριφερόμαστε μέ ἕνα τρόπο, ὁ ὁποῖος δέν ἐπιβεβαιώ­νει τήν πίστη μας ὡς μία ἐνεργῆ στάση ζωῆς, μέσα ἀπό τήν ὁποία νά φανερώ­νεται τό μήνυμα τῆς ἐλπίδας, τῆς ἀγάπης, τῆς χαρᾶς καί τῆς εἰρήνης τῆς Γέννησης τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ σέ κάθε συνάνθρωπο καί ἀδελφό μας.
Δυσκολευόμαστε μέσα ἀπό τή συμπεριφορά μας νά ἐπιβεβαιώσουμε τόν λόγο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ὅτι «οἱ δοκιμασίες ὁδηγοῦν στήν ὑπομονή, ἡ ὑπομονή στό δοκιμασμένο χαρακτῆρα καί ὁ δο­κι­μα­σμένος χαρακτῆρας στήν ἐλπίδα, ἡ ἐλπίδα, ἡ ὁποία τελικά δέν ἀπογοη­τεύει γιατί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γέμισε καί ξεχείλισε τίς καρδιές μας», ἀλλά καί τόν λόγο ἑνός συγχρόνου ἁγίου, ὁ ὁποῖος μᾶς ἐπισημαίνει, ὅτι «δέν ὑπάρχει ἀπελπισία ὅταν εἶσαι μέσα στήν Ἐκκλησία, ὅ,τι καί νά ἔχεις κάνει, ὅ,τι καί νά ἔχεις ὑποστεῖ. Δέν ὑπάρχει ἀπελπισία. Στεναχώρια μπορεῖ νά ἔχεις ἀλλά ἀπελπισία ὄχι».
Ἄς προσπαθήσουμε λοιπόν νά βιώσουμε αὐτή τή βεβαιότη­τα τῆς ἀλήθειας τῶν παραπάνω λόγων καί νά μήν ἀπελπιζόμαστε διότι «ἐτέχθη ἡμῖν σήμερον Σωτήρ, ὅς ἐστι Χριστός Κύριος», τό δέ νέο ἔτος 2017 νά εἶναι εὐλογημένο, ὑγιεινό, καρποφόρο καί ἐλπιδοφόρο.
Μέ πατρικές εὐχές καί εὐλογίες
Ὁ  Πνευματικός σας πατέρας
†  Ο  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

About greekmme

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.