ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

οικονομία

ΝΑΥΑΓΙΟ για την ακτοπλοϊκή γραμμή Καλαμάτας-Κρήτης

 


Ερώτηση προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκη, κατέθεσαν οι Βουλευτές Α’ και Β’ Θεσ/νίκης της Ελληνικής Λύσης Απόστολος Αβδελάς και Κωνσταντίνος Χήτας σχετικά με την  Aκτοπλοϊκή σύνδεση Καλαμάτας – Κρήτης καθ’ όλη την διάρκεια του έτους. Σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού για την ακτοπλοϊκή γραμμή Καλαμάτα-Κρήτη και συγκεκριμένα για το διάστημα μέχρι και το τέλος Οκτωβρίου του 2023, δεν έχει προκηρυχθεί μειοδοτικός διαγωνισμός, καθώς η πιο πρόσφατη προκήρυξη (11 Ιουνίου) αφορούσε συγκεκριμένα τις ακτοπλοϊκές γραμμές μόνο από Γύθειο προς Κρήτη αλλά και από Πειραιά.

Τέσσερις γραμμές προκηρύχθηκαν από το το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής “…για την κάλυψη των συγκοινωνιακών αναγκών της νότιας Πελοποννήσου και τη σύνδεσή της με την Κρήτη, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 05/31-05-2021 γνωμοδότησης του Σ.Α.Σ., εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 2252.1.1/42121/21/11-06-2021 «Προκήρυξη Αρχικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εξυπηρέτηση Δρομολογιακών Γραμμών με σύναψη Σύμβασης ή Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας διάρκειας από 01/11/2021 μέχρι 31/10/2022 για τις συμβάσεις ενός έτους ή μέχρι 31/10/2023 για τις συμβάσεις διετούς διάρκειας», αναφέρει πιο συγκεκριμένα στην απάντησή του το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και συμπληρώνει ότι “…σε ένα δυναμικά μεταβαλλόμενο δίκτυο θαλάσσιων συγκοινωνιών καταβάλλει πάντοτε κάθε δυνατή προσπάθεια όπου υφίσταται συγκεκριμένη μεταφορική ανάγκη, ενώ παράλληλα εξετάζει θετικά κάθε επιχειρηματική πρωτοβουλία και πρόταση που στοχεύει στην αύξηση της προσφοράς και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών”.

Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με ανάρτηση σε ιστοσελίδα του διαδικτύου, στο προσκήνιο επανέρχεται η ακτοπλοϊκή σύνδεση Καλαμάτας – Κρήτης, έπειτα από την πρόσφατη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της γραμμής. Είναι μία ακτοπλοϊκή γραμμή με πολύπαθο παρελθόν, ανύπαρκτο παρόν και αβέβαιο μέλλον, που με τις παρούσες συνθήκες και χωρίς επιδότηση, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, δεν φαίνεται να αποτελεί δέλεαρ για κάποια ναυτιλιακή εταιρεία. Αυτό θα αποδειχθεί, φυσικά, κατά το επόμενο διάστημα, όταν θα γίνει γνωστό, αν υπήρξε ενδιαφέρον από κάποια εταιρεία για να αναλάβει την εν λόγω γραμμή, από το 2022 και έπειτα, διότι για φέτος, δεν θα υπάρξουν δρομολόγια. Αυτό που δημιουργεί απορίες, πάντως, είναι, πώς η Καλαμάτα, ως το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Νότιας Πελοποννήσου, παραμένει, εδώ και χρόνια, χωρίς καμία συγκοινωνιακή σύνδεση με την Κρήτη. Αξίζει δε να επισημανθεί ότι, εκτός της ακτοπλοϊκής, γρήγορα εγκαταλείφθηκε και η αεροπορική σύνδεση , που είχε δρομολογηθεί πριν χρόνια και για λίγο χρονικό διάστημα, με μικρά αεροσκάφη.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεσθε να προβείτε στην επιδότηση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Καλαμάτας – Κρήτης, προκειμένου να λειτουργήσουν, ει δυνατόν, επιβατικά δρομολόγια, καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, δεδομένου του ότι, χωρίς το εν λόγω κίνητρο, δεν έχει μέχρι τώρα εκφρασθεί, ούτε διαφαίνεται ότι θα εκδηλωθεί επίσημα στο εγγύς μέλλον σχετικό ενδιαφέρον από οιαδήποτε ακτοπλοϊκή εταιρία;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

ΑΒΔΕΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη

Ταχ. Κώδικας : 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Τηλ. : 213 137 1464

Ε-mail : ke@yna.gov.gr

Πειραιάς, 16 Ιουλίου 2021

Αριθ. Πρωτ.: 1500.1/51900/2021/229

ΠΡΟΣ: τη Βουλή των Ελλήνων

Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

Κοιν.: 1. Βουλευτή κ. Α. Αβδελά

  1. Βουλευτή κ. Κ. Χήτα

Αριθ. σελίδων: Απάντηση (02) Σύνολο (02)

ΘΕΜΑ: «Απάντηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 7156/09-6-2021 Ερώτησης των Βουλευτών κ. Α. Αβδελά και κ. Κ. Χήτα».

Σε απάντηση της εν θέματι Ερώτησης περί της επιδότησης της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Καλαμάτας-Κρήτης γνωρίζεται ότι με βάση τον ν. 2932/2001 (Α’145), οι πλοιοκτήτριες εταιρείες υποβάλλουν μέχρι την 31η Ιανουαρίου έκαστου έτους δηλώσεις δρομολόγησης των πλοίων τους (ελεύθερη δρομολόγηση) σε δρομολογιακές γραμμές προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του ενδεικτικού ακτοπλοϊκού δικτύου της Χώρας για τη δρομολογιακή περίοδο από την 01/11 έκαστου έτους μέχρι την 31/10 του επομένου έτους.

Εφόσον δεν υποβληθούν δηλώσεις δρομολόγησης σε γραμμές του ακτοπλοϊκού δικτύου της χώρας ή από αυτές που υποβλήθηκαν δεν καλύπτονται πλήρως οι πάγιες ανάγκες του μεταφορικού έργου, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προβαίνει στις προβλεπόμενες διαδικασίες της παρ. 1 του άρθρου όγδοου του ανωτέρω νόμου και συγκεκριμένα στη δημοσίευση προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας διάρκειας ενός έως πέντε ετών για την αποκλειστική εξυπηρέτηση συγκεκριμένων γραμμών, άνευ μισθώματος.

Στην περίπτωση που ακόμα και με την ανωτέρω διαδικασία δεν καλύπτονται πλήρως οι συγκοινωνιακές ανάγκες και με σκοπό την περαιτέρω διασφάλιση οικονομικής και κοινωνικής συνοχής της Χώρας, καθώς και την εξυπηρέτηση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.), εκδίδεται από το Υπουργείο προκήρυξη για την εξυπηρέτηση δρομολογιακών γραμμών με σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας κατόπιν μειοδοτικού διαγωνισμού, έναντι μισθώματος.

Από την Πολιτεία μέσω του αρμόδιου Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ. ), στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων, των πλοιοκτητών, των ναυτικών πρακτόρων, του πρώτου και δεύτερου βαθμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λπ., κάθε χρόνο εξετάζονται και εφαρμόζονται εναλλακτικές και ορθολογικότερες παρεμβάσεις στον σχεδιασμό των γραμμών δημόσιας υπηρεσίας (επιδοτούμενα δρομολόγια), σε σχέση με τις υφιστάμενες λιμενικές υποδομές των νήσων της Επικρατείας και το σύνολο των δρομολογιακών γραμμών μη δημόσιου χαρακτήρα κατά τρόπο εφικτό.

Στο πλαίσιο αυτό, προκειμένου να μην αποκλειστεί νησί της επικράτειας, αλλά και να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες του ακτοπλοϊκού δικτύου της Χώρας, με τη διαδικασία του μειοδοτικού διαγωνισμού, από την Πολιτεία συνάπτονται συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση των δρομολογιακών γραμμών εκείνων, για τις οποίες δεν υπήρξε επιχειρηματικό ενδιαφέρον από τις πλοιοκτήτριες εταιρείες.

Ειδικότερα σημειώνεται ότι για την κάλυψη των συγκοινωνιακών αναγκών της νότιας Πελοποννήσου και τη σύνδεσή της με την Κρήτη, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 05/31-05-2021 γνωμοδότησης του Σ.Α.Σ., εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 2252.1.1/42121/21/11-06-2021 «Προκήρυξη Αρχικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εξυπηρέτηση Δρομολογιακών Γραμμών με σύναψη Σύμβασης ή Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας διάρκειας από 01/11/2021 μέχρι 31/10/2022 για τις συμβάσεις ενός έτους ή μέχρι 31/10/2023 για τις συμβάσεις διετούς διάρκειας», με την οποία προκηρύχθηκαν, μεταξύ άλλων, οι γραμμές:

α) Πειραιάς – Κύθηρα – Αντικύθηρα – Κίσσαμος και επιστροφή, με την εκτέλεση ενός (01) δρομολογίου την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, με δυνατότητα προσέγγισης σε ενδιάμεσους λιμένες,

β) Πειραιάς – Κύθηρα – Κίσσαμος και επιστροφή, με την εκτέλεση ενός (01) δρομολογίου την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, με δυνατότητα προσέγγισης σε ενδιάμεσους λιμένες,

γ) Γύθειο – Κύθηρα – Αντικύθηρα – Κίσσαμος και επιστροφή, με την εκτέλεση ενός (01) δρομολογίου την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου και

δ) Γύθειο – Κύθηρα και επιστροφή, με την εκτέλεση ενός (01) δρομολογίου την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε ένα δυναμικά μεταβαλλόμενο δίκτυο θαλάσσιων συγκοινωνιών καταβάλλει πάντοτε κάθε δυνατή προσπάθεια όπου υφίσταται συγκεκριμένη μεταφορική ανάγκη, ενώ παράλληλα εξετάζει θετικά κάθε επιχειρηματική πρωτοβουλία και πρόταση που στοχεύει στην αύξηση της προσφοράς και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Εσωτερική Διανομή:

  1. ΥΝΑΝΠ/Γρ. κ. Υπουργού
  2. ΥΝΑΝΠ/Γρ. κ. ΓΓΛΛΠΝΕ
  3. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
  4. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. Α’ Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
  5. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. ΔΚΒ’
  6. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΘΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MARIA STAVRIANAKI Ημερομηνία: 2021.07.16 13:18:19 EEST Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

About Freegr network

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.