ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

messinia

Τουρισμός: «Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει;».Πόσα χρήματα αφήνουν στους ελληνικούς προορισμούς οι τουρίστες; Από ποιες χώρες προέρχονται και πόσο μένουν στον προορισμό; Σε αυτά τα ερωτήματα επιχειρεί να δώσει απαντήσεις η μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ με τίτλο «Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει;».

Στο β’ μέρος της μελέτης που μόλις δημοσιεύτηκε παρουσιάζονται τα βασικά μεγέθη (εισπράξεις, επισκέψεις και διανυκτερεύσεις ανά περιφέρεια), καθώς και οι βασικοί δείκτες απόδοσης (δαπάνη ανά επίσκεψη, δαπάνη ανά διανυκτέρευση) ανά Περιφέρεια των πέντε σημαντικότερων αγορών της Ελλάδας για το 2022, με βάση την κατάταξη των εσόδων. Οι αγορές αυτές είναι η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, οι ΗΠΑ και η Ιταλία. Οι πέντε χώρες συνεισφέρουν αθροιστικά το 48,1% των επισκέψεων, το 54,9% των διανυκτερεύσεων και το 56,7% των ταξιδιωτικών εισπράξεων.

Το ΙΝΣΕΤΕ εξέτασε τα στοιχεία των επισκέψεων των τουριστών στις 13 Περιφέρειες της χώρας το 2022. Να σημειωθεί ότι ένας τουρίστας στη χώρα μπορεί να επισκεφθεί περισσότερες από μία Περιφέρειες. Για τον λόγο αυτόν, ο αριθμός επισκέψεων στις Περιφέρειες είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό αφίξεων στη χώρα και, κατ’ αναλογίαν, η Μέση Διάρκεια Παραμονής στην Περιφέρεια και η Μέση Δαπάνη ανά Επίσκεψη είναι συγκριτικά μικρότερη από τους αντίστοιχους δείκτες σε επίπεδο χώρας.

Συνολικά, το 2022 στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν 31,367 εκατ. επισκέψεις στις 13 Περιφέρειες της χώρας, παρουσιάζοντας μείωση -14,4% σε σύγκριση με το 2019, όταν είχαν πραγματοποιηθεί 36,643 εκατ. επισκέψεις. Η πλειονότητα των Περιφερειών παρουσίασε μείωση στον αριθμό των επισκέψεων.

Οι διανυκτερεύσεις ανήλθαν στις 216,949 εκατ. το 2022, παρουσιάζοντας μείωση -6,7% σε σχέση με το 2019. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν σε 17,257 δισ. € το 2022, παρουσιάζοντας μείωση -2,4% σε σχέση με το 2019. Η πλειονότητα των Περιφερειών παρουσίασε μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων. Η δαπάνη ανά επίσκεψη αυξήθηκε σε σχέση με το 2019 (+14,0%, από 482 € σε 550 €), κυρίως λόγω αύξησης της μέσης διάρκειας παραμονής (+9,0% από 6,3 σε 6,9) και σε μικρότερο βαθμό λόγω αύξησης της δαπάνης ανά διανυκτέρευση (+4,6%, από 76 € σε 80 €).

Σημαντική διαφοροποίηση παρατηρείται στους τρεις δείκτες μεταξύ των Περιφερειών:

 • Η υψηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη το 2022 καταγράφηκε στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με 821 €, παρουσιάζοντας αύξηση +30,9%. Η χαμηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη καταγράφηκε στην Περιφέρεια Ηπείρου, μόλις 240 €, παρουσιάζοντας μείωση -5,0%.
 • Η δαπάνη ανά επίσκεψη σε τέσσερεις Περιφέρειες (Νότιο Αιγαίο, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία και Ήπειρο) παρουσίασε μείωση, ενώ στις υπόλοιπες εννέα αύξηση. Η υψηλότερη δαπάνη ανά διανυκτέρευση το 2022 καταγράφηκε στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με 109 €, παρουσιάζοντας αύξηση +34,8%.
 • Αντίθετα, η χαμηλότερη δαπάνη ανά διανυκτέρευση καταγράφηκε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με 45 €, μείωση -19,2%.
 • Η δαπάνη ανά διανυκτέρευση σε τέσσερεις Περιφέρειες (Νότιο Αιγαίο, Πελοπόννησος, Θεσσαλία και Κεντρική Μακεδονία) παρουσίασε μείωση, ενώ στις υπόλοιπες εννέα αύξηση.
 • Η υψηλότερη μέση διάρκεια παραμονής το 2022 καταγράφηκε στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με 10,9 διανυκτερεύσεις, παρουσιάζοντας αύξηση +35,4%.
 • Η χαμηλότερη μέση διάρκεια παραμονής ήταν 2,9 διανυκτερεύσεις και σημειώθηκε στην Περιφέρεια Ηπείρου, καταγράφοντας μείωση -24,3%.
 • Η μέση διάρκεια παραμονής σε τέσσερις Περιφέρειες (Ιόνιοι Νήσοι, Δυτική Ελλάδα, Ήπειρος και οριακά το Νότιο Αιγαίο) παρουσίασε μείωση, ενώ στις υπόλοιπες εννέα αύξηση.

Προφίλ Γερμανίας

 • Η Γερμανία βρέθηκε στην πρώτη θέση ως προς τα έσοδα και τις διανυκτερεύσεις και στη δεύτερη θέση ως προς τις επισκέψεις μετά το Ην. Βασίλειο.
 • Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από τη Γερμανία ανήλθαν σε 3.256 εκατ. € (+10% σε σχέση με το 2019), οι διανυκτερεύσεις σε 43.637 χιλ.(+17%) και οι επισκέψεις σε 4.697 χιλ. (+6%).
 • Βάσει των εισπράξεων, η γερμανική αγορά εμφανίζεται στην πρώτη θέση στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας, στη δεύτερη θέση στις Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας και Ιονίων Νήσων και στην τρίτη θέση στις Περιφέρειες Αττικής και Βορείου Αιγαίου.
 • Σε σχέση με τον μέσο όρο της Ελλάδας, έχει υψηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη (693 € έναντι 550 €), χαμηλότερη δαπάνη ανά διανυκτέρευση (75 € έναντι 80 €) και υψηλότερη μέση διάρκεια παραμονής ανά επίσκεψη (9,3 έναντι 6,9).
 • Το 2022 καταγράφηκε αύξηση +3,9% στη δαπάνη ανά επίσκεψη, μείωση -5,9% στη δαπάνη ανά διανυκτέρευση και αύξηση +10,5% στη μέση διάρκεια παραμονής σε σχέση με το 2019.

Προφίλ Ηνωμένου Βασιλείου

 • To Ηνωμένο Βασίλειο βρέθηκε στη δεύτερη θέση ως προς τα έσοδα και τις διανυκτερεύσεις μετά τη Γερμανία και στην πρώτη θέση ως προς τις επισκέψεις του εισερχομένου τουρισμού της Ελλάδας το 2022.
 • Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν σε 3.127 εκατ. € (+22% σε σχέση με το 2019), οι διανυκτερεύσεις σε 37.459 χιλ. (+23%) και οι επισκέψεις σε 4.781 χιλ. (+26%).
 • Βάσει των εισπράξεων, η βρετανική αγορά εμφανίζεται στην πρώτη θέση των Περιφερειών Ιονίων Νήσων και Θεσσαλίας, στη δεύτερη θέση των Περιφερειών Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης,  Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου και στην τρίτη θέση των Περιφερειών Πελοποννήσου, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.
 • Σε σχέση με τον μέσο όρο της Ελλάδας, ο μέσος όρος του Ηνωμένου Βασιλείου έχει υψηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη (654 € έναντι 550 €), υψηλότερη ημερήσια δαπάνη (83 € έναντι 80 €) και υψηλότερη μέση διάρκεια παραμονής (7,8 έναντι 6,9).
 • Το 2022, καταγράφηκε μείωση -2,8% στη δαπάνη ανά επίσκεψη, μείωση -1,2% στη δαπάνη ανά διανυκτέρευση και μείωση -1,7% στη μέση διάρκεια παραμονής σε σχέση με το 2019.

Προφίλ Γαλλίας 

 • Η Γαλλία βρέθηκε στην τρίτη θέση ως προς τα έσοδα και τις διανυκτερεύσεις και στην τέταρτη ως προς τον αριθμό των επισκέψεων του εισερχομένου τουρισμού της Ελλάδας το 2022. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από τη Γαλλία διαμορφώνονται σε 1.277 εκατ. € (+17% σε σχέση με το 2019), οι διανυκτερεύσεις σε 14.794 χιλ. (+14%) και οι επισκέψεις σε 2.146 χιλ. (+12%).
 • Βάσει των εισπράξεων, η γαλλική αγορά εμφανίζεται στη δεύτερη θέση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και στην τρίτη θέση των Περιφερειών Κρήτης και Στέρεας Ελλάδας.
 • Σε σχέση με τον μέσο όρο της Ελλάδας, ο μέσος όρος της Γαλλίας έχει υψηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη (595 € έναντι 550 €), υψηλότερη ημερήσια δαπάνη (86 € έναντι 80 €) και την ίδια μέση διάρκεια παραμονής με τον μέσο όρο της Ελλάδας (6,9).
 • Το 2022 καταγράφηκε αύξηση +4,5% στη δαπάνη ανά επίσκεψη, αύξηση +2,6% στη δαπάνη ανά διανυκτέρευση και αύξηση +1,9% στη μέση διάρκεια παραμονής σε σχέση με το 2019.

Προφίλ ΗΠΑ

 • Οι ΗΠΑ βρέθηκαν στην τέταρτη θέση ως προς τα έσοδα, τις διανυκτερεύσεις και τον αριθμό των επισκέψεων του εισερχομένου τουρισμού της Ελλάδας το 2022.
 • Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από τις ΗΠΑ καταγράφονται σε 1.200 εκατ. € (+1% σε σχέση με το 2019), οι διανυκτερεύσεις σε 12.164  χιλ.(-2%) και οι επισκέψεις σε 1.913 χιλ. (-12%).
 • Βάσει των εισπράξεων, η αγορά των ΗΠΑ εμφανίζεται στην πρώτη θέση στην Περιφέρεια Αττικής και Βορείου Αιγαίου και στην τρίτη θέση στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
 • Σε σχέση με τον μέσο όρο της Ελλάδας, ο μέσος όρος των ΗΠΑ έχει υψηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη (628 € έναντι 550 €), υψηλότερη ημερήσια δαπάνη (99 € έναντι 80 €) και χαμηλότερη μέση διάρκεια παραμονής (6,4 έναντι 6,9).
 • Το 2022 καταγράφηκε αύξηση +15,2% στη δαπάνη ανά επίσκεψη, αύξηση +3,4% στη δαπάνη ανά διανυκτέρευση και αύξηση +11,4% στη μέση διάρκεια παραμονής σε σχέση με το 2019.

Προφίλ Ιταλίας

 • Η Ιταλία βρέθηκε στην πέμπτη θέση ως προς τα έσοδα του εισερχομένου τουρισμού της Ελλάδας το 2022.
 • Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από την Ιταλία μειώθηκαν σε 927 εκατ. € (-8% σε σχέση με το 2019), οι διανυκτερεύσεις σε 10.948 χιλ. (-13%) και οι επισκέψεις σε 1.566 χιλ. (-16%).
 • Βάσει των εισπράξεων, η ιταλική αγορά εμφανίζεται στην τρίτη θέση των Περιφερειών Θεσσαλίας και Ιονίων Νήσων. Βάσει των επισκέψεων, εμφανίζεται στη δεύτερη θέση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και στην τρίτη θέση των Περιφερειών Ιονίων Νήσων.
 • Σε σχέση με τον μέσο όρο της Ελλάδας, ο μέσος όρος της Ιταλίας έχει υψηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη (592 € έναντι 550 €), υψηλότερη ημερήσια δαπάνη (85 € έναντι 80 €) και υψηλότερη μέση διάρκεια παραμονής (7,0 έναντι 6,9).
 • Το 2022, καταγράφηκε αύξηση +8,9% στη δαπάνη ανά επίσκεψη, αύξηση +5,8% στη δαπάνη ανά διανυκτέρευση, ενώ σημειώθηκε αύξηση +2,9% στη μέση διάρκεια παραμονής σε σχέση με το 2019.

πηγή: www.powergame.gr

About Freegr network

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.