ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

news

ME «ψηφιακά μάτια» στις λεωφορειολωρίδες και κλήσεις με φωτογραφία

 


Κλήσεις με ...φωτογραφία θα παραλαμβάνουν στο σπίτι τους από το τέλος της χρονιάς οι οδηγοί που παραβιάζουν τις αποκλειστικές λωρίδες κίνησης των λεωφορείων στην Αθήνα.
Ο ΟΑΣΑ υπέγραψε πριν λίγες ημέρες τη σύμβαση για την προμήθεια και εγκατάσταση 12 καμερών καταγραφής παραβάσεων στις λεωφορειολωρίδες, οι πρώτες 4 εκ των οποίων αναμένεται να έχουν τοποθετηθεί στα προκαθορισμένα σημεία σε διάστημα τεσσάρων μηνών από τώρα.
Πώς θα λειτουργούν οι ψηφιακές κάμερες 
Οι εν λόγω κάμερες εκτός της καταγραφής της παράβασης, θα μπορούν να εντοπίζουν και την παραβίαση του ορίου ταχύτητας με την κλήση να αποστέλλεται στα σπίτια των παραβατών.
Οι ψηφιακές κάμερες καταγραφής και φωτογράφισης οχημάτων θα αντικαταστήσουν τις περισσότερες από τις υφιστάμενες αναλογικές, πολλές εκ των οποίων δε λειτουργούν. Το σύστημα θα έχει ψηφιακή κάμερα, τεχνολογίας ραντάρ και εσωτερικό φλας, ενώ οι κάμερες θα συνοδεύονται και από ισάριθμους θαλάμους υποδοχής. Η σύμβαση περιλαμβάνει και την εγκατάσταση δύο σταθμών εργασίας σε αντίστοιχες Διευθύνσεις της Τροχαίας, όπου θα γίνεται η επεξεργασία, η έκδοση και η αποστολή των βεβαιώσεων παραβάσεων σε αποκλειστικές λωρίδες λεωφορείων. Ο ΟΑΣΑ θα παραδίδει στις Διευθύνσεις της Τροχαίας ανά τακτά χρονικά διαστήματα κρυπτογραφημένο υλικό που θα λαμβάνεται από τις νέες ψηφιακές κάμερες προκειμένου αρμόδια όργανα αυτής να βεβαιώνουν και να αποστέλλουν τις παραβάσεις. Το πρόγραμμα επεξεργασίας κλήσεων θα περιλαμβάνει υπολογιστές, οθόνες, εκτυπωτές, σκληρούς δίσκους και back up.
Με φωτογραφία ο έλεγχος
Το σύστημα ελέγχου ταχύτητας (ραντάρ-φωτογραφικής κάμερας) θα λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως τοποθετημένο σε στύλο-καμπίνα (θάλαμο) και θα ελέγχει την ταχύτητα όλων των διερχομένων οχημάτων. Το όχημα που παραβιάζει την λεωφορειολωρίδα θα καταγράφεται και θα αποτυπώνεται στη φωτογραφία. 
Επίσης στη φωτογραφία θα εμφανίζεται η ταχύτητα κίνησης, το σημείο της παράβασης, η κατεύθυνση, η ημερομηνία, η ώρα καθώς επίσης και όποιο άλλο στοιχείο κρίνεται απαραίτητο για την τεκμηρίωση της παράβασης.
Οι νέες κάμερες θα τοποθετηθούν σε θέσεις ήδη υφισταμένων μέσων φωτογράφησης και συγκεκριμένα:
 • 5 στην οδό Βασιλίσσης Σοφίας
 • 1 στη λεωφόρο Κηφισίας
 • 3 στη λεωφόρο Μεσογείων
 • 3 στη λεωφόρο Αλεξάνδρας
Ποιες πληροφορίες θα λαμβάνουν οι τοπικές μονάδες ελέγχου
Οι ψηφιακές κάμερες θα έχουν δυνατότητα λήψης τουλάχιστον 2 φωτογραφιών ανά δευτερόλεπτο. Μετά τη διαπίστωση της παράβασης από το ραντάρ η τοπική μονάδα ελέγχου θα λαμβάνει τις εξής πληροφορίες από τον αισθητήρα ταχύτητας:
 • Τύπος οχήματος
 • Ταχύτητα οχήματος
 • Λωρίδα παράβασης
Το έργο ανέλαβε η εταιρία EUROSPEC και το συνολικό ποσό της σύμβασης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ανέρχεται σε 454.088 ευρώ.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει εγκαταστήσει 4 κάμερες με τις καμπίνες τους και 2 σταθμούς εργασίας σε 4 μήνες, άλλες 4 κάμερες σε 8 μήνες και τις τελευταίες 4 σε διάστημα 10 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
Όπως επισημαινόταν στη διακήρυξη του έργου, η λειτουργία αυτών των συστημάτων έχει σκοπό την αυτόματη καταγραφή και βεβαίωση παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) και ειδικότερα την παραβίαση οχημάτων (IX, Δίκυκλα) που παραβιάζουν τις λεωφορειολωρίδες, χωρίς την παρουσία αστυνομικών ή άλλων εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων. Η βεβαίωση και καταγραφή των παραβάσεων θα γίνεται με RADAR και ταυτόχρονη φωτογράφηση των οχημάτων.
Υπενθυμίζεται ότι το μέτρο των λεωφορειολωρίδων και του διαχωρισμού του οδοστρώματος με κίτρινη διαγράμμιση είχαν υλοποιηθεί από τον ΟΑΣΑ το διάστημα μεταξύ των ετών 1997-2007.
Το δίκτυο των λεωφορειολωρίδων εκτείνεται αυτή τη στιγμή σε περισσότερα από 50 χιλιόμετρα σε κύριους οδικούς άξονες και σημαντικές οδούς, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά. Ωστόσο η ελλιπής αστυνόμευσή του στις περιόδους κανονικής κυκλοφορίας πριν τον κορονοϊό, οδηγούσε στην καθημερινή παραβίασή τους κυρίως από Ι.Χ. Οι υφιστάμενες ειδικές λωρίδες έχουν εφαρμοστεί στο κύριο οδικό δίκτυο με έμφαση στην κατεύθυνση προς το κέντρο. Βρίσκονται στις περιοχές εντός του δακτυλίου της Αθήνας, στο κέντρο του Πειραιά, αλλά και σε κάποιους σημαντικούς οδικούς άξονες σύνδεσης προαστίων όπως η οδός Λένορμαν, η Λ. Μεσογείων και η Λ. Δημοκρατίας.
Τα χαρακτηριστικά του νέου συστήματος
Το νέο σύστημα θα δίνει τη δυνατότητα για:
 • Καταγραφή της παράβασης σε φωτογραφία μέσω ειδικής έγχρωμης ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής.
 • Διαχωρισμού επιβατικών (Ι.Χ.) και φορτηγών.
 • Στη φωτογραφία θα καταγράφεται η κατεύθυνση, η ταχύτητα του ελεγχόμενου οχήματος, η λωρίδα παράβασης καθώς επίσης η ώρα, η ημερομηνία και οποιοδήποτε άλλο απαιτούμενο στοιχείο για την τεκμηρίωση της παράβασης.
 • Εμφάνιση στη φωτογραφία άλλων πληροφοριών όπως π.χ. δυνατότητα προσθήκης πληροφοριών που αφορούν τον τόπο διενέργειας των ελέγχων (κωδικός θέσης /τοποθεσίας) κ.λ.π.
 • Αυτοέλεγχος των λειτουργιών της συσκευής.
 • Καταγραφή και φωτογράφηση όλων των οχημάτων που παραβιάζουν την λεωφορειολωρίδα.
 • Το σύστημα θα είναι εύκολα μεταφερόμενο σε άλλη καμπίνα (plug & play).
 • Η δέσμη της κεραίας του Radar θα είναι όσο το δυνατόν περιορισμένη.
Η μονάδα θα πρέπει να συλλέγει τα δεδομένα από την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή μόλις διαπιστωθεί παράβαση από τον αισθητήρα ραντάρ. Το υπό σύνθεση μήνυμα παράβασης θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα εξή στοιχεία: έγχρωμη φωτογραφία του παραβάτη, ταχύτητα παραβάτη, τύπο οχήματος (Ι.Χ. ή φορτηγό), ώρα και ημερομηνία, κωδικό σημείου ελέγχου και αριθμό φωτογραφίας.

About Freegr network

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.