ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Δράκος

Επιστολη Δρακου για επισπευση διαδικασιων ΕΣΠΑ

Επιστολή στους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ απέστειλε ο Πρόεδρος της ΕΝΑΕ κ. Δημήτρης Δράκος ζητώντας της επίσπευση των διαδικασιών του ΕΣΠΑ, καταθέτοντας συγκεκριμένη πρόταση προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα όσα προβλήματα έχουν παρουσιαστεί.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής: "Όπως ορίζεται στις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου Τέταρτου του Ν. 3621/2007, μελέτες ή κατηγορίες ή στάδια αυτών, για έργα που πρόκειται να ενταχθούν στα επιχειρησιακά προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, οι οποίες καταρτίσθηκαν βάσει του νομικού πλαισίου που ίσχυε πριν από την εφαρμογή του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α΄), ελέγχονται υποχρεωτικά προκειμένου να διαπιστωθεί η πληρότητα, αρτιότητα και εν γένει εφαρμοσιμότητά τους και αναθεωρούνται, επικαιροποιούνται ή συμπληρώνονται, πριν τη διαδικασία δημοπράτησης των έργων. Ο έλεγχος και η αναθεώρηση ή/και επικαιροποίηση ή/και συμπλήρωση των μελετών γίνεται δυνάμει συμβάσεως μελέτης ή υπηρεσιών κατά το ν. 3316/2005.
Στην πράξη οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας στα πλαίσια της προετοιμασίας τους εν όψει της ένταξης έργων στα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ, κατήρτισαν μελέτες, οίκοθεν ή σύμφωνα με το Ν. 716/1977, οι οποίες πληρούν επί της ουσίας τα κριτήρια μελετών του Ν. 3316/2005, ενδεχομένως μόνον «τύποις» να μην πληρούν αυτά – σε κάθε περίπτωση όμως πρόκειται για μελέτες έργων καθ’όλα ωρίμων προς ένταξη στα περιφερειακά προγράμματα (ΠΕΠ). Η Κεντρική Διαχειριστική Επιτροπή και οι Περιφερειακές Διαχειριστικές Επιτροπές είναι προσηλωμένες στην υπόθεση του ΕΣΠΑ και διαδικαστικά και τυπικά και ασφαλώς κατ’ ουσίαν.
Η διαδικασία αναθεώρησης, επικαιροποίησης ή/και συμπλήρωσης των μελετών δυνάμει συμβάσεως μελέτης ή υπηρεσιών κατά το ν. 3316/2005, είναι εξαιρετικά χρονοβόρα, απαιτεί υψηλές δαπάνες από τους δικαιούχους και πρόσθετη επιβάρυνση των εμπλεκομένων υπηρεσιών, οι οποίες ενδεχομένως δεν διαθέτουν επαρκή εμπειρία.
Προτείνουμε, ως ικανοποιητική λύση για το παραπάνω πρόβλημα, την προκήρυξη από το Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια, Υπηρεσίας – Πλαισίου, της οποίας ο ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση: (α) να συντάξει εξαντλητική λίστα ελέγχου πληρότητας, εφαρμοσιμότητας και ενημερότητας των υποβαλλομένων μελετών ανά κατηγορία έργου και (β) να διαθέσει σε κάθε Διαχειριστική Αρχή και Ε.Φ.Δ. το αναγκαίο προσωπικό για την συμπλήρωση της λίστας ελέγχου. Τέλος, φρονούμε ότι η διάρκεια της σύμβασης θα μπορούσε να είναι διετής, ώστε να ωριμάσουν οι ήδη εκπονούμενες, με το Ν. 3316/2005 μελέτες
".

About greekmme

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.