ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ειδήσεις

Σοβαρη προταση Μητροπολιτη για το ΚΕΔΒ..

Με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας να κάνει τα... δικά του και μετά να μιλά για κλείσιμο στρατοπέδων, κάνοντας λόγο για δήθεν αναδιάρθρωση, την στιγμή που αναβαθμίζει το ανάλογο στο Λουτράκι, το Κέντρο Διαβιβάσεων της Καλαμάτας, ουσιαστικά αποτελεί παρελθόν. Δυστυχώς, ούτε καν η φωνή αγωνίας και η επιστολή του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ.κ. Χρυσοστόμου προς τον τότε Υπουργό Ευάγγελο Βενιζέλο δεν ελήφθη υπόψιν.
Ο Ποιμενάρχης του νομού επανέρχεται στο ζήτημα και με επιστολή του προς τον Δήμαρχο Καλαμάτας, σημειώνει πως στέκεται στο πλευρό των φορέων του τόπου στο δίκαιο αίτημα... «σχετικώς με την παραμονήν και λειτουργίαν του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Διαβιβάσεων (ΚΕΔΒ), το οποίον από του, έτους 2004 και εφεξής, έχει καταστεί αναπόσπαστον και αναγκαίον στοιχείον εις την εν γένει ζώην της πόλεως και του Νομού, καθώς και σημαντικός παράγων δια την ανάπτυξιν της τοπικής οικονομίας. Ευελπιστούμεν ότι οι συντονισμένες και συλλογικές ενέργειες όλων μας θα φέρουν το θεμιτόν αποτέλεσμα».
Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας πάντως προχωρά στην επιστολή του και στην κατάθεση μιας εξαιρετικά σημαντικής πρότασης προς το δήμο της Καλαμάτας, με αξία κοινωνικής προσφοράς, ευαισθησίας και ευθύνης μπροστά μάλιστα στους δύσκολους σημερινούς καιρούς. Έτσι κάνει λόγο για την εναλλακτική περίπτωση ώστε ο χώρος 200 στρεμμάτων να αξιοποιηθεί με τη δημιουργία μιας πρότυπης μονάδας διαβίωσης μικρών ατόμων με ειδικές ανάγκες.
Χαρακτηριστικά σημειώνει στην αναφορά του: «Όμως, εις περίπτωσιν κατά την οποίαν δεν τελεσφορήσουν οι δίκαιες προσπάθειές μας και τελικώς καταργηθή το ΚΕΔΒ, καταθέτομεν ως εναλλακτικήν πρότασιν, όσον αφορά εις την αξιοποίησην του χώρου των 200 στρεμμάτων, την δημιουργίαν μιας πρώτης πρότυπης μονάδος διαβιώσεως μικρών ατόμων με ειδικάς ανάγκας. Δια τούτου βεβαιούμεν Υμάς, ότι είμεθα εις την υμητέραν διάθεσιν ως και παντός άλλου φορέως δια πάσαν συνεργασίαν, προκειμένου να υλοποιηθή μια τοιούτου είδους μόνιμος κοινωνική δράσις δι' εν θέμα τόσον ευαίσθητον, το οποίον αφορά εις το μέλλον και εις την δια βίου επιβίωσιν των παιδιών αυτών και εξυπηρέτησιν των οικογενειών των».

About greekmme

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.