ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

europe

Σημαντική ανάκαμψη της παραγωγής ελαιόλαδου

Σημαντική ανάκαμψη της παραγωγής ελαιόλαδου

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ! 

3,09στην Ελλάδα , 
5,83στην Ιαταλία ,
3,51στην ισπανία 

Σημαντική ανάκαμψη της παραγωγής ελαιολάδου στο επίπεδο των 300.000 τόνων αναμένεται εφέτος, έναντι μόλις 131.900 τόνων την περίοδο 2013/14, όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα μελέτης της Infobank Hellastat ΑΕ (IBHS) η οποία εξετάζει τον εγχώριο κλάδος της επεξεργασίας και τυποποίησης ελαιολάδου.
Σύμφωνα με τον Νικολαΐδη Αλέξη, Economic Research & Sectoral Studies Senior Analyst της IBHS, τα ελαιόδεντρα είναι φυσικό να παρουσιάζουν αυξημένη παραγωγικότητα μετά την περσινή πολύ χαμηλή επίδοση, ενώ θετικά επέδρασαν και οι κλιματολογικές συνθήκες.
Επιπλέον, οι μεγάλες απώλειες που παρατηρούνται σε Ισπανία και Ιταλία, έχουν διαμορφώσει σε πιο ικανοποιητικά επίπεδα τις εγχώριες τιμές παραγωγού: στα τέλη του περασμένου Μαΐου η μέση τιμή του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου στη χώρα μας ήταν 3,09 ευρώ το κιλό, υψηλότερη κατά 24% σε ετήσια βάση.
Όπως επισημαίνεται στη μελέτη, τα ελληνικά ελαιόλαδα εξακολουθούν να πωλούνται σε χαμηλότερες τιμές έναντι των προϊόντων των ανταγωνιστικών χωρών, για λόγους που σχετίζονται κυρίως με τα χαμηλά ποσοστά τυποποίησης. Ενδεικτικά, οι τιμές παραγωγού στην Ιταλία κυμαίνονταν στα 5,83 ευρώ το κιλό, ενώ στην Ισπανία στα 3,51 ευρώ το κιλό.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, κάθε χρόνο τυποποιείται ποσοστό μικρότερο από το 30% της παραγωγής, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας ζήτησης και των εξαγωγών καλύπτεται από τη διακίνηση χύμα ελαιολάδου, γεγονός που μεταφράζεται σε χαμηλά μερίδια για τη χώρα μας στη διεθνή αγορά τυποποιημένων προϊόντων. Ο όγκος των εξαγωγών διοχετεύεται κυρίως σε ιταλικές βιομηχανίες, όπου το ελληνικό ελαιόλαδο επεξεργάζεται και επανεξάγεται ως τυποποιημένο. 
Η εγχώρια κατανάλωση ελαιολάδου δεικνύει πτωτική πορεία. Ειδικότερα, την περίοδο 2013/2014 εκτιμάται στους 171.000 τόνους, εμφανίζοντας την τελευταία πενταετία σωρευτική κάμψη 25%. Η κάμψη της αγοράς προέρχεται κυρίως από τα τυποποιημένα προϊόντα, καθώς οι καταναλωτικές προτιμήσεις μετατοπίζονται σε μεγάλο βαθμό στο χύμα ελαιόλαδο, το οποίο έχει χαμηλότερη τιμή κατά 10% ( η εν λόγω κατηγορία καλύπτει το 75% της ζήτησης).
Σύμφωνα με την κ. Αμπελακιώτη Αντιγόνη, Customer Support Manager της IBHS, «βασικότερη προϋπόθεση ανάπτυξης αποτελεί ο περιορισμός της διακίνησης χύμα ελαιολάδου μέσω αποτελεσματικών ελεγκτικών μηχανισμών, ώστε να αυξηθεί το μερίδιο αγοράς του επώνυμου προϊόντος. Η μεγαλύτερη διείσδυση των εμφιαλωμένων κωδικών θα ενισχύσει την αξιοπιστία του κλάδου, ενώ θα προσδώσει στην ελληνική παραγωγή την προστιθέμενη αξία που της λείπει σήμερα, ιδίως σε διεθνές επίπεδο».
Στη μελέτη της Infobank Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 113 επιχειρήσεων. Όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα, ο κύκλος εργασιών του δείγματος το 2013 σημείωσε αύξηση 15,7% στα 474,17 εκατ. ευρώ.
Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (ΚΠΤΦΑ) κατέγραψαν άνοδο 25,4%, φτάνοντας στα 33,56 εκατ. ευρώ ενώ κέρδη προ φόρων (ΚΠΦ) διαμορφώθηκαν στα 8,21 εκατ. ευρώ έναντι 2,22 εκατ. ετυρώ το 2012
Το περιθώριο ΚΠΤΦΑ υποχώρησε σε 6,7%, ενώ το περιθώριο ΚΠΦ βελτιώθηκε σημαντικά σε 1,3%. Ο δείκτης των ξένων ως προς τα ίδια κεφάλαια το 2013 αυξήθηκε ελαφρώς στο 1,1 προς 1 ενώ οι απαιτήσεις εισπράχθηκαν σε μέσο διάστημα 3,5 μηνών.

About greekmme

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.