ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ελλάδα

«Βιοτουρισμός και Ανάδειξη του Πολιτισμού της Ελιάς στην Μεσσηνιακή Γη» στην Έκθεση του 5ου Ετήσιου Capital Link Συνέδριου ΕΚΕ

Το έργο με τίτλο «Βιοτουρισμός και Ανάδειξη του Πολιτισμού της Ελιάς στην Μεσσηνιακή Γη», παρουσίασε με εκθεσιακό περίπτερο η Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής(Β.Ι.Ο.) στο 5ο Ετήσιο Capital Link Συνέδριο ΕΚΕ με θέμα «Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία – Κοινωνία», που πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο Hilton της Αθήνας στις 25 Ιουνίου 2015.
Το συγκεκριμένο έργο, που υλοποιείται στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER και συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο, έχει ως σκοπό να αναδείξει μία νέα τουριστική καινοτομία στην Μεσσηνία.
Στο συνέδριο, συμμετείχαν δεκάδες ελληνικές επιχειρήσεις και 100 Οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών απ' όλη την Ελλάδα, ενώ πραγματοποιήθηκαν δεκάδες ομιλίες και υπήρχε εκτενής κάλυψη από τα ΜΜΕ. Ήταν μια έξοχη ευκαιρία συνεύρεσης οικονομικών, επιχειρηματικών, τουριστικών, πολιτικών, κοινωνικών και πολιτισμικών στελεχών και φορέων, μέσω της οποίας η Β.Ι.Ο. ανέδειξε τον τοπικό περιβαλλοντικό και πολιτιστικό πλούτο της Μεσσηνίας ως εργαλείο για την ανάπτυξη του Βιοτουρισμού και την προσέγγιση της διεθνούς τουριστικής αγοράς. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης μοιράστηκε έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό και δόθηκε η ευκαιρία προβολής των επιλέξιμων από το πρόγραμμα περιοχών καθώς και η γνωριμία με τα μοναδικά χαρακτηριστικά της Μεσσηνιακής γης πάνω σε δύο άξονες:
·             Ελιά και πολιτισμός της ελιάς -προβολή του πολιτισμού της ελιάς ως στοιχείο ειδικού ενδιαφέροντος που συνδυάζει το τρίπτυχο φύση – πολιτισμός – άνθρωπος και αναδεικνύει την μοναδικότητα του τόπου και της ιδιαίτερης ταυτότητας της κοινωνίας που ζει σε αυτόν.
·             Ελαιοτουρισμός -μια εναλλακτική μορφή τουρισμού που ανθίζει στη δυτική Μεσόγειο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο επισκεφθείτε την σελίδα
http://biopolitics.gr/biowp/biotourism-and-promotion-of-the-olive-culture-in-the-land-of-messenia/

About greekmme

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.