ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ελλάδα

Πρόταση τροπολογίας στο νέο αναπτυξιακό νόμο

Επιστολή προς του Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Σταθάκη Γεώργιο απέστειλε ο Τουριστικό Οργανισμός Πελοποννήσου προτείνοντας μία τροπολογία στο νέο αναπτυξιακό νόμο.
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Ενόψει της συζήτησης και της ψήφισης του νέου αναπτυξιακού νόμου, γίναμε αποδέκτες, εκ μέρους μεγάλου αριθμού μελών μας, προτάσεων και αιτημάτων για την ύπαρξη μιας μεταβατικής διάταξης στο νέο νόμο, έτσι ώστε επιχειρήσεις που είχαν ενταχθεί στον προηγούμενο αναπτυξιακό Ν. 3299/2004, με εγκεκριμένα επιχειρηματικά σχέδια και που λόγω της κρίσης και κυρίως της αδυναμίας των τραπεζών να τις υποστηρίξουν, δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τις εγκεκριμένες επενδύσεις ενώ είχαν ήδη πραγματοποιήσει σημαντικό μέρος εξ’ αυτών και μάλιστα με ιδίους πόρους.
Επισημαίνουμε ότι οι δαπάνες αυτές,στο σύνολό τους ή εν μέρει, αποτελούν μέρος της ίδιας συμμετοχής του φορέα της επένδυσης, γεγονός που σημαίνει ότι μετά την απένταξητης σχετικής επένδυσης από το νόμο, ουσιαστικά χάνονται για τους επενδυτές.
Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι, ενόψει αδυναμίας επανένταξης των εν λόγω σχεδίων στο Ν.3299/2004 και σε κάθε περίπτωση που μία επιχείρηση θελήσει να επανέλθει στην πραγματοποίηση του ίδιου ή αντίστοιχου επιχειρηματικού σχεδίου με το νέο νόμο, ο συνυπολογισμός της ως άνω δαπάνης στην ίδια συμμετοχή του επενδυτικού σχήματος, πράγμα δίκαιο και λογικό, θα διευκόλυνε πολύ στην ένταξη και την υλοποίηση του έργου, ενώ το αντίθετο θα καθιστούσε αδύνατη την πραγματοποίησή του.
Θεωρούμε επίσης απαραίτητο για τα ως άνω επιχειρηματικά σχέδια να υπάρχει κάποιας μορφής πριμοδότηση για την ένταξή τους στο νέο νόμο, δηλαδή στο επενδυτικό σχήμα να διατηρείται το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής και να λαμβάνονται υπόψη δαπάνες που είχαν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο στον προηγούμενο νόμο επενδυτικό σχέδιο, γιατί η επιμονή των φορέων τους στην ολοκλήρωση των έργων αυτών αποδεικνύει την ευρωστία του φορέα καθώς και το βαθμό ωρίμανσης της επένδυσης. 
Ως εκ τούτου προτείνουμε να περιληφθεί τροπολογία στις μεταβατικές διατάξεις του νέου αναπτυξιακού νόμου, ο οποίος βρίσκεται προς ψήφιση, ως ακολούθως:
“Επενδύσεις, οι οποίες είχαν ενταχθεί στον νόμο 3299/2004 και οι οποίες δεν είχαν μεν ολοκληρωθεί αλλά είχε πραγματοποιηθεί μέρος των εγκεκριμένων δαπανών, εντάσσονται στο νέο αναπτυξιακό νόμο ασχέτως λοιπών κριτηρίων με ποσοστό της ίδιας συμμετοχής που ίσχυε και στον προηγούμενο νόμο και οι πραγματοποιηθείσες ως ανωτέρω δαπάνες να προσμετρούνται στην απαιτούμενη ίδια συμμετοχή του φορέα της επένδυσης.”

About greekmme

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.