ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

greece

Υστέρηση 1,38 δισ. στα φορολογικά έσοδα

trupa«Μαύρη τρύπα» 1,384 δισ. ευρώ κατέγραψαν τα φορολογικά έσοδα στο τέλος του 2014 με την μεγαλύτερη υστέρηση να εμφανίζουν οι εισπράξεις από τους φόρους εισοδήματος, φόρους παρελθόντων οικονομικών ετών, αλλά και από τον ΦΠΑ και τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα. Η «τρύπα» στα έσοδα άνοιξε πολύ τον Δεκέμβριο, αφού μετά την προκήρυξη των εθνικών εκλογών οι φορολογούμενοι προχώρησαν σε μια άτυπη στάση πληρωμών. Μόνο τον τελευταίο μήνα του 2014, οι πολίτες άφησαν απλήρωτους φόρους 1,2 δισ. ευρώ, ενώ πέρυσι δημιουργήθηκαν νέα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τις ΔΟΥ συνολικού ύψους 13,768 δισ. ευρώ.
Η σημαντική υστέρηση που εμφάνισαν τα έσοδα οδήγησε εκτός στόχου το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού του 2014, το οποίο «προσγειώθηκε» στο 1,872 δισ. ευρώ έναντι στόχου 4,939 δισ. ευρώ (απόκλιση 3,067 δισ. ευρώ) και από 3,5 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος Νοεμβρίου.
Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού στο 12μηνο Ιανουαρίου ? Δεκεμβρίου 2014 οι εισπράξεις από τον ΕΝΦΙΑ πήγαν σχετικά καλά. Τα έσοδα από τον ΕΝΦΙΑ έφτασαν το 1,970 δισ. ευρώ έως το τέλος του 2014, ενώ έχουν βεβαιωθεί επιπλέον 970 εκατ. ευρώ από τις δόσεις Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου.
Αναλυτικά, εκτός στόχου βρέθηκαν το 2014:
• Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 375 εκατ. ευρώ ή 4,6%.
• Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 151 εκατ. ευρώ ή 5,4%.
• Οι άμεσοι φόροι παρελθόντων οικονομικών ετών κατά 177 εκατ. ευρώ ή 8,4%.
• Οι λοιποί άμεσοι φόροι κατά 226 εκατ. ευρώ ή 7,3%.
• Ο ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 221 εκατ. ευρώ ή 9,7%.
• Ο ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 89 εκατ. ευρώ ή 2,1%.
Στον αντίποδα πάνω από τον στόχο βρέθηκαν:
• Οι φόροι στην περιουσία κατά 42 εκατ. ευρώ ή 1,2%.
• Οι μεταβιβάσεις κεφαλαίων κατά 8 εκατ. ευρώ ή 3,1 %.
• Τα έσοδα από Λοιπούς ΕΦΚ κατά 11 εκατ. ευρώ ή 0,4%.
• Οι απολήψεις από Ε.Ε. κατά 12 εκατ. ευρώ ή 6,7%.
• Τα λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 49 εκατ. ευρώ ή 1,5%.
• Τα έσοδα προγράμματος ενίσχυσης ρευστότητας λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης κατά 30 εκατ. ευρώ ή 7,6%.
• Τα έσοδα ΝΑΤΟ κατά 6 εκατ. ευρώ ή 11,5%.
Το σύνολο των φορολογικών εσόδων διαμορφώθηκε σε 44.240 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1,384 δισ. ευρώ ή κατά 3% έναντι του στόχου.
Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού κατέγραψαν υστέρηση 3,914 δισ. ευρώ, ενώ η «τρύπα» στα καθαρά τακτικά έσοδα διαμορφώθηκε στα 3,5 δισ. ευρώ. Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 3,37 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 234 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (3,136 δισ. ευρώ). Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 4,717 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 414 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.
Το πλεόνασμα
Στο δωδεκάμηνο ο κρατικός προϋπολογισμός εμφανίζει έλλειμμα ύψους 3,697 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 5,441 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2013 και του επικαιροποιημένου στόχου που είχε περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2015 για έλλειμμα 761 εκατ. ευρώ. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 1,872 δισ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 603 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2013 και στόχου του προϋπολογισμού 2015 για πρωτογενές πλεόνασμα 4,939 δισ. ευρώ.
Δαπάνες
Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 κατά 3,338 δισ. ευρώ ή σε ποσοστό 6,4%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου των πρωτογενών δαπανών κατά 2,302 δισ. ευρώ ή ποσοστό 5,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013, παρά το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκαν αυξημένες δαπάνες ύψους 506 εκατ. ευρώ για τη διάθεση κοινωνικού μερίσματος, 67 εκατ. ευρώ για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης και 71 εκατ. ευρώ για δαπάνες διενέργειας εκλογών.
Η τακτοποίηση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών φορέων Γενικής Κυβέρνησης από την ειδική πίστωση ανήλθε σε 1,152 εκατ. ευρώ για το 12μηνο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2014 έναντι 336 εκατ. ευρώ για το 10μηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2014.
Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 6,592 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 209 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (6,800 δισ. ευρώ) και μειωμένες κατά 58 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

About greekmme

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.