ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ειδήσεις

ΚΑΛΥΨΗ ΣΤΟΝ ΤΑΤΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

O Δντής της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου απάντησε σήμερα στα όσα σημειώθηκαν τελευταία σχετικά με την ανάθεση υπηρεσιών σε δικηγόρους, σχετικά με έργα του ΕΣΠΑ.
Ο κος Σκούρας τονίζει πως η αλήθεια έχει να κάνει με το γεγονός πως η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι νόμιμη και διαφανής, παράλληλα αναφέρει πως υπήρξε μειωμένη υποβολή υποψηφιοτήτων από επαγγελματίες του κλάδου από την Πελοπόννησο και καταλήγει πως η διαδικασία όπως προβλέπεται παραμένει ανοικτή. Αναλυτικά η απάντηση έχει ως εξής: ''ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Σε συνέχεια δημοσιευμάτων ηλεκτρονικών και έντυπων μέσων ενημέρωσης σχετικά με την ανάθεση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου σε διάφορα δικηγορικά γραφεία υπηρεσιών νομικής υποστήριξης σχετικά με έργα του ΕΣΠΑ σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
 Η Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής αποτελεί έναν από τους τέσσερις άξονες του εγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου και σχετίζεται με τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό, την προετοιμασία (υποβοήθηση δικαιούχων του Προγράμματος), την αξιολόγηση, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, τη δημοσιότητα, την εφαρμογή και τον έλεγχο των επιχειρησιακών προγραμμάτων και των πράξεων που εντάσσονται σε αυτά και χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους μέσω του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων της χώρας μας. Στο πλαίσιο αυτό η Πράξη με τίτλο «Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης ΕΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου 2011-2013» αποτελεί έργο ενταγμένο στον άξονα της Τεχνικής Υποστήριξης μέσω του οποίου υλοποιούνται οι στόχοι που αναφέρθηκαν ανωτέρω. Μεταξύ των υποέργων τη Πράξης αυτής περιλαμβάνονται και οι αναθέσεις των υπηρεσιών νομικής υποστήριξης συμβουλευτικού χαρακτήρα σε πέντε δικηγορικά γραφεία, αναθέσεις οι οποίες αποσκοπούν αφενός στην υποβοήθηση της ωρίμανσης έργων που θέτουν υποψηφιότητα προς ένταξη στο ΕΣΠΑ αφετέρου στην επίλυση διοικητικών και νομικών προβλημάτων των έργων που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και υλοποιούνται μέσω των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η νομική βάση με την οποία υλοποιείται και ασκείται η εν γένει διαχείριση του άξονα της Τεχνικής Υποστήριξης απαρτίζεται από το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμ. 4/2002 (Φ.Ε.Κ. 3Α / 14.01.2002) και την Υπουργική Απόφαση 51540 / ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 / 12.11.2010 (Φ.Ε.Κ. 1856Β / 26.11.2010). Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την ανάθεση των πέντε συμβάσεων νομικών υπηρεσιών στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στις διατάξεις αυτές . Συγκεκριμένα η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Πελοποννήσου βασιζόμενη στα Άρθρα 5, 6 και 7 της Υπουργικής Απόφασης 51540 / ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 / 12.11.2010, δημοσιοποίησε πρόσκληση με αριθμό πρωτοκόλλου 492 / 14.02.2012 (η οποία σημειωτέων αναρτήθηκε στο Πρόγραμμα Διαύγεια) για την δημιουργία καταλόγου – μητρώου συμβούλων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθύνεται σε διάφορες κατηγορίες συμβούλων τεχνικού και νομικού αντικειμένου παροχής υπηρεσιών, δημοσιοποιήθηκε δε στην ιστοσελίδα του ΔΕΠΙΝ www.dytikiellada-peloponnisos-ionio.gr και παραμένει ανοιχτή σε συνεχή και διαρκή βάση έως τις 31.12.2015.
Σημειώνεται δηλαδή ότι η εν λόγω πρόσκληση είναι ακόμη ανοικτή για υποβολή υποψηφιοτήτων με χωρική κάλυψη όλη την επικράτεια της χώρας μας. Στις προσκλήσεις αυτής της μορφής δεν είναι δυνατόν να τεθούν κριτήρια εντοπιότητας για την επιλογή των υποψηφίων προμηθευτών και των παρόχων τεχνικών ή / και νομικών υπηρεσιών. Με βάση την σημερινή ενημέρωση του καταλόγου η οποία έλαβε χώρα μετά την υποβολή των αρχικών υποψηφιοτήτων (οι οποίες ανέρχονται σε 75 υποψήφιες Εταιρείες) η Ε.Δ.Α. με σχετικό Πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησε και κατηγοριοποίησε τις υποβληθείσες αιτήσεις ανάλογα με το αντικείμενό τους. Η βάση αυτή θα ενημερωθεί και θα συμπληρωθεί εκ νέου με τις υποψηφιότητες εκείνες οι οποίες έχουν ήδη υποβληθεί ή θα υποβληθούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Σημειώνεται ότι τα νομικά γραφεία των Δικηγορικών συλλόγων της Περιφέρειας δεν έχουν εκδηλώσει μέχρι σήμερα ενδιαφέρον για εγγραφή στο μητρώο συμβούλων της Περιφέρειας ούτως ώστε να καταστούν βάσει της Υπ. αριθ. Αριθμ. 51540 /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/ 12-11-2010 υπουργικής απόφασης δικαιούχοι συμβάσεων νομικών υπηρεσιών. Θεωρούμε επομένως ότι είναι άκαιρη και ατυχής η ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας η οποία κάνει λόγο για έλλειψη διαφάνειας και απαξίωση των δικηγόρων μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας αλλά και των λοιπών Δικηγορικών Συλλόγων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι καθ' όλα σύννομη και διαφανής και δεν μπορεί να θεωρηθεί ευθύνη της Περιφέρειας η έλλειψη ενημέρωσης και μειωμένης υποβολής υποψηφιοτήτων από επαγγελματίες της Περιφέρειάς μας. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ήταν, είναι και θα είναι ανοικτή στην υποβολή προτάσεων με βάση τη διαδικασία που αναφέρθηκε ανωτέρω προκειμένου να συμπληρωθεί ο σχετικός κατάλογος των προμηθευτών και των παρόχων τεχνικών ή / και νομικών υπηρεσιών.''

About greekmme

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.