ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ειδήσεις

Ημερίδα στη Μεσσηνη για διαχείριση αποβλήτων

«Μειώνοντας τασκουπίδια μας: λύσεις και προτάσεις». Αυτός είναι ο τίτλος της ενημερωτικής ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Μεσσήνης. Η ημερίδαγίνεται σε συνεργασία του Δήμου Μεσσήνης με το δίκτυο της Εύξεινης Πόλης ,στοοποίο ο Δήμος είναι μέλος το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (εργαστήριο μετάδοσης θερμότητας και περιβαλλοντικής Μηχανικής) και την Οικολογική  χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Η κίνηση αυτήουσιαστικά αποτελεί την πρώτη προσπάθεια για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της ορθολογικής διαχείρισης των απορριμμάτων μέσω της Ανακύκλωσης, των συστημάτων με βιώσιμη διαχείριση στερεών αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων
και της Οικιακής Κομποστοποίησης. Επιδιώκεται με την ημερίδα αυτή να περαστεί στον πολίτη η νοοτροπία της ελαχιστοποίησης του όγκου των σκουπιδιών που θα πετάξει στον κάδο, δίνοντας του την επιλογή της ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης ,δράσεις με ευεργετικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Στα πλαίσιατου Επιχειρησιακού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Μεσογειακός Χώρος (MED)2007- 2013», η Εύξεινη Πόλη σε συνεργασία
με το Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότηταςκαι Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καιτην Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης από την Ελλάδα, το Αυτόνομο ΠανεπιστήμιοΒαρκελώνης από την
Ισπανία, το Δήμο Ragusa από τη Σικελία και το ΕρευνητικόΕργαστήριο Bistra Ptuj από τη Σλοβενία,
υλοποιεί από το Μάιο 2009 το έργο ZERO WASTE, το οποίο αφορά,μεταξύ άλλων, στη διάχυση τεχνογνωσίας και τη συλλογή στοιχείων για την καλή των ΟΤΑ στην εφαρμογή μεθόδων μείωσης των παραγόμενων απορριμμάτων τους.

About greekmme

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.