ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ειδήσεις

Οχι σε περικοπες πορων για τους αγροτες

Οι ευρωβουλευτές θέλουν να διατηρήσουν αμετάβλητο τον προϋπολογισμό της ΕΕ για τη γεωργία μέχρι το 2020, έτσι ώστε οι αγρότες να έχουν τα κίνητρα να συμβάλουν στην παροχή ενός ασφαλούς εφοδιασμού με τρόφιμα, στην προστασία του περιβάλλοντος, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την επίτευξη ενός ανταγωνιστικού ευρωπαϊκού γεωργικού τομέα.
Εν όψει και των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), το ΕΚ οριοθετεί τις θέσεις του για την επόμενη μακροπρόθεσμη δημοσιονομική περίοδο (2014 – 2020).
Αντιδρώντας στις φήμες σχετικά με τις περικοπές των ενισχύσεων από τον δεύτερο πυλώνα της ΚΑΠ, οι ευρωβουλευτές επανέλαβαν την υποστήριξή τους στην ανάγκη εξασφάλισης των κατάλληλων χρηματοδοτικών πόρων για την αγροτική ανάπτυξη.
“Η ψηφοφορία στέλνει ένα σαφές και ισχυρό μήνυμα προς τον Επίτροπο (Dacian Cioloş) και ελπίζω ότι η Επιτροπή θα λάβει υπόψη αυτό που έχουμε θέσει στην έκθεση και θα το ενσωματώσει στην τελική της νομοθετική πρόταση”, δήλωσε ο εισηγητής Albert Dess (ΕΛΚ, Γερμανία).
Μία πιο “πράσινη” Κοινή Γεωργική Πολιτική
Προκειμένου να μπορέσει η ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική να παράσχει ασφαλή εφοδιασμό με υψηλής ποιότητας τρόφιμα και να συμβάλλει, ταυτόχρονα, στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί επαρκώς, τονίζουν οι ευρωβουλευτές, ώστε να προσφέρει στους αγρότες το κίνητρο να χρησιμοποιήσουν σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον τεχνικές.
Η παροχή άμεσων ενισχύσεων στους αγρότες θα πρέπει να συνδεθεί στενότερα με τη λήψη οικολογικών μέτρων (χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, χαμηλή κατανάλωση ενέργειας). Χρειάζεται να συσταθεί ένα πανευρωπαϊκό σύστημα παροχής κινήτρων, πλήρως χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ, για τη στήριξη των αγροτών που εφαρμόζουν βιώσιμα συστήματα παραγωγής.
Δικαιότερη κατανομή των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων
Το ΕΚ προτείνει τη δημιουργία ενός πιο δίκαιου συστήματος κατανομής των οικονομικών ενισχύσεων μεταξύ των διαφόρων χωρών και των διαφόρων κατηγοριών αγροτών. Προτείνει, ακόμη, να λαμβάνει κάθε κράτος μέλος ένα ελάχιστο ποσοστό του μέσου όρου άμεσων ενισχύσεων της ΕΕ. Οι ευρωβουλευτές συμφωνούν με την εισαγωγή ενός ανώτατου ορίου για τις άμεσες ενισχύσεις ανά γεωργό, αλλά τονίζουν ότι οι νέοι κανόνες πρέπει να λαμβάνουν, επίσης, υπόψη το μέγεθος της γεωργικής μονάδας, το ιστορικό απασχόλησης (εργασιακές σχέσεις, παραγωγικότητα της εργασίας) και τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει κάθε αγροτική μονάδα για την προστασία του περιβάλλοντος.
Προκειμένου να αποφευχθεί η κατάχρηση του δημοσίου χρήματος, οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν ότι οι άμεσες ενισχύσεις θα πρέπει να προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τους “ενεργούς αγρότες”, δηλαδή εκείνους που χρησιμοποιούν τις γεωργικές τους εκτάσεις για παραγωγή.
Σταθερότητα: Κερδοσκοπία, διαχείριση κρίσεων και διαπραγματευτική ισχύς των αγροτών
Η καταπολέμηση των ακραίων διακυμάνσεων των τιμών και της κερδοσκοπίας στα βασικά γεωργικά προϊόντα, απαιτεί την εξεύρεση λύσης σε παγκόσμιο επίπεδο, υποστηρίζει το ΕΚ, προκειμένου να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη σταθερότητα για τους αγρότες και ασφαλής εφοδιασμός με τρόφιμα για το ευρύ κοινό. Το ΕΚ υποστηρίζει, ακόμη, τη σύσταση ενός παγκόσμιου συστήματος προειδοποίησης για την τρέχουσα κατάσταση των αποθεμάτων, ώστε να καταπολεμηθεί η κερδοσκοπία στα βασικά γεωργικά προϊόντα.

About greekmme

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.