ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ειδήσεις

Πακτωλος εργων εκατομμυριων για την Καλαματα


Στα 50 εκατ. ευρώ φτάνουν τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη η δρομολογούνται από τον Δήμο Καλαμάτας. Εργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ , ενώ υπάρχουν και επιπλέον δράσεις που χρηματοδοτούνται  από ιδίους πόρους και από το Κράτος. Μάλιστα σε αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται αυτά που έχουν ολοκληρωθεί τον τελευταίο χρόνο . Τη μηνιαία της συνεδρίαση πραγματοποίησε χθες, υπό την Προεδρία του Δήμαρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Νίκα, η επιτροπή για την προώθηση και τις εντάξεις έργων στο ΕΣΠΑ. Είναι εντυπωσιακά τα εργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, ολοκληρώνονται η προγραμματίζονται άμεσα και είναι προφανές οτι ο Δήμαρχος και το επιτελείο του μαζί με τα επαγγελματικά στελέχη του Δήμου δεν αφήνουν ευκαιρία να πάει χαμένη διεκδικώντας ότι μπορούν. Αν συνυπολογίσει κανείς και τις δράσεις  του Δημου με τα υπουργεία (που δεν αναφέρονται στον παρακάτω πινακα)  τα αποτελεσματα είναι εντυπωσιακά.
1. ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ
α) Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Πελοποννήσου:
α1) Εκτελείται η «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Καλαμάτας»
α2) Εκτελείται η «Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου (Γ’ Φάση)» για την οποία
τροποποιήθηκε η απόφαση ένταξης με την προσθήκη στο φυσικό αντικείμενο της
υπογείωσης του εναέριου δικτύου.
α3) Εντάχθηκε η πράξη «Ανάπλαση οδικού άξονα Φαρών στην Καλαμάτα» στο
Πρόγραμμα «1υτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιόνιων Νήσων 2007-2013» με
προϋπολογισμό 1.977.898,46 €. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 21 Αυγούστου 2012.
β) ΕΕΤΑΑ :
Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 52/19-6-12 πρόσκλησης του Ε.Φ.1. ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για
την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 8 «Αειφόρος
Ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής Περιφέρειας Πελοποννήσου» και
ειδικότερα στις κατηγορίες Πράξεων: «ΟΛΟΚΛΗΡHΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ
ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ», του Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων
Νήσων 2007-2013, υποβλήθηκαν προτάσεις για τη χρηματοδότηση των ακόλουθων
πράξεων:
α) Ανάπλαση πεζοδρομίου Αριστομένους από οδό Φραντζή έως Ξενοφώντος, με
προϋπολογισμό 309.470,24 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
β) Κατασκευή ποδηλατόδρομου ζώνης Νέδοντα – Μαρίνας, με προϋπολογισμό
460.126,28 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
γ) Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Καλαμάτας για πιστοποίηση, με
προϋπολογισμό 245.186,97 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Αναμένεται η ολοκλήρωση της αξιολόγησης.
γ) JESSICA:
Κοινοποιήθηκε από την τράπεζα Eurobank η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων
για χρηματοδότηση έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο πλαίσιο της
πρωτοβουλίας JESSICA. Κατά την προκαταρκτική Φάση Ελέγχου Υπαγωγής στο
Χρηματοδοτικό Μηχανισμό JESSICA έχουν ήδη υποβληθεί στον αρμόδιο
εκπρόσωπο της Eurobank για το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Πελοποννήσου, δελτία
απογραφής για τα έργα ”ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ”, ”ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ” και “ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙ”.
2. ΔΕΥΑΚ
Εντάχθηκε η πράξη ««Αναβάθμιση – Επέκταση εγκαταστάσεων επεξεργασίας
λυμάτων Καλαμάτας» που έχει υποβληθεί για χρηματοδότηση στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «1υτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου
– Ιονίων Νήσων 2007 -2013» με προϋπολογισμό 4.265.000 € πλέον ΦΠΑ.
Δημοπρατείται στις 9 Οκτωβρίου 2012.
Εντάχθηκε η πράξη «Δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων πρώην Δήμων Αρφαρών, Άριος
και Θουρίας που είχε υποβληθεί για χρηματοδότηση στο Ε.Π. «Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη» με προϋπολογισμό 15.793.697,51 (δημόσια δαπάνη
12.840.404,48). Αναμένεται η προέγκριση δημοπράτησης.
Έχει υπογραφεί Προγραμματική Σύμβαση με τον Σύνδεσμο Ύδρευσης για σύνταξη
από τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. της μελέτης του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού
2 μεταφοράς νερού από τις πηγές της Τ.Κ. Πηδήματος μέχρι την Καλαμάτα». Η μελέτη
εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί εντός του Οκτωβρίου. Ο προϋπολογισμός του
έργου θα ανέλθει στο ποσό των 5.000.000,00 ευρώ περίπου.
3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ
Πρόκειται να υποβληθεί στο ΥΠΕΚΑ για χρηματοδότηση πρόταση για την
επεξεργασία της παραγόμενης ιλύος του βιολογικού καθαρισμού με προϋπολογισμό
4.000.000 €.
4. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ
Το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ενέταξε την πράξη
«Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις
μετακινήσεις και τη στάθμευση στο 1ήμο Καλαμάτας, μέσω πολλαπλών καναλιών
ενημέρωσης – ευφυής μετακίνηση» με προϋπολογισμό 196.650 €.
Ολοκληρώθηκε η ανασύνταξη των τευχών δημοπράτησης της πράξης «Ευφυές
τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη
στάθμευση στο 1ήμο Καλαμάτας, μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης – ευφυής
μετακίνηση» με προϋπολογισμό 196.650 €. Αναμένεται η προέγκριση δημοπράτη-
σης.
5. ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΫΓΕΤΟΥ
Εγκρίθηκε από το Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το επενδυτικό
σχέδιο Τουριστικής προβολής και ανάδειξης συγκριτικών πλεονεκτημάτων των
ορεινών περιοχών του 1ήμου Καλαμάτας, με προϋπολογισμό 33.000 € μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ίδια συμμετοχή 1ήμου 17.490 €).
Την Παρασκευή 20/7/12 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο 1ημαρχείο Καλαμάτας και
αποφασίστηκε η διαδικασία ανάθεσης της δημιουργίας τουριστικού οδηγού με
προϋπολογισμό 14.000 € όπως αυτός έχει κατ’ αρχήν εγκριθεί από το Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Επίσης την Τετάρτη 29/8/12 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στη 1ιεύθυνση
Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων για το περιεχόμενο του
τουριστικού οδηγού.
6. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Στις 21-6-2012 υποβλήθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού η πρόταση της
ΦΑΡΙΣ για τη διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού και εγκρίθηκε με
προϋπολογισμό 370.000 € για το 2012.
7. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜ5Ν ΦωΤΟΣΥΣΤΗΜΑΤωΝ ΣΕ ΣΤΑΣΕΙΣ
Εντάχθηκε η πράξη με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομων
φωτοσυστημάτων σύγχρονης τεχνολογίας σε στάσεις του 1ήμου Καλαμάτας» στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ». Η
χρηματοδότηση του 1ήμου Καλαμάτας ανέρχεται στο ποσό των 73.381,80 €.
Αναμένεται η προέγκριση δημοπράτησης.
8. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
3
Υποβλήθηκαν τρεις (3) προτάσεις στην ανοιχτή πρόσκληση του Υ.Π.Ε.Κ.Α. Τα
σχολεία για τα οποία έχουν υποβληθεί προτάσεις είναι το 4ο Δημοτικό Σχολείο
Καλαμάτας, το 11ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας και το 24ο Δημοτικό Σχολείο
Καλαμάτας και αναμένεται η αξιολόγησή τους.
9. ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Το κολυμβητήριο συμπεριελήφθη σε πιλοτικό πρόγραμμα του Κέντρου Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) που αφορά σε ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων δημοσίου
τομέα. Πραγματοποιήθηκε ο ενεργειακός έλεγχος από επιστημονική ομάδα του
ΚΑΠΕ και ελήφθησαν στοιχεία για τη σύνταξη των σχετικών μελετών για τον
εκσυγχρονισμό του Κολυμβητηρίου, με την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας.
10. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Συνεχίζεται η προσπάθεια για χορήγηση έγκρισης προκειμένου να τοποθετηθεί
φωτοβολταϊκή εγκατάσταση στη στέγη της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας. Το αίτημα
της Κ.Α.Κ. θα εξεταστεί από τη Γενική 1ιεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής
Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.
11. ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΤΕΓΗ
Την Τρίτη 24/4/12 δημοπρατήθηκε η κατασκευή του 10ου και 26ου 1ημοτικού
Σχολείου Καλαμάτας και υπογράφεται το συμφωνητικό.
Υποβλήθηκε την Παρασκευή 17/8/12 αίτηση χρηματοδότησης για την κατασκευή του
3ου Νηπιαγωγείου Καλαμάτας (Μεγάλου Αλεξάνδρου και Σοφοκλέους) με
προϋπολογισμό 754.512,54 €.
Συντάσσονται οι μελέτες για το 8ο 1ημοτικό Σχολείο Καλαμάτας.
12. ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ
Ο 1ήμος Καλαμάτας έχει υποβάλλει σχετική πρόταση προϋπολογισμού 935.000 €,
στην περιοχή 23ης Μαρτίου – Μαυρομιχάλη – Παλαιολόγου – Νικηταρά –
Αναγνωσταρά – 23ης Μαρτίου στο πλαίσιο του Άξονα 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού
Περιβάλλοντος και Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής –
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» του Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη 2007-2013», με Ενδιάμεσο Φορέα 1ιαχείρισης το Κέντρο Ανανεώσιμων
Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας. Αναμένονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης.
13. ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Εγκρίθηκε η πρόταση συμμετοχής στο ανωτέρω πρόγραμμα, του Φορέα Κοινωνικής
Προστασίας και Αθλητισμού του 1ήμου Καλαμάτας από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για 240
παιδιά των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών με προϋπολογισμό 696.000,00€.
Οι ωφελούμενες μητέρες που πληρούν τις προδιαγραφές του προγράμματος είναι
175.
14. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ
Βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση του προγράμματος.
15. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
4
Εντάχθηκε η πράξη «Αγροτική οδοποιία Άνω Αρφαρά – Πολιανή», με Κωδικό
Ο.Π.Σ.Α.Α. 176602, συνολικής δημόσιας δαπάνης 600.000 € (Ποσό με Φ.Π.Α.) και
συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 487.804,88 € (Ποσό χωρίς
Φ.Π.Α.) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 -
2013». Αναμένεται η προέγκριση δημοπράτησης.
Αναμένεται η αξιολόγηση της υποβολής 12 προτάσεων που υποβλήθηκαν στο
προαναφερόμενο Πρόγραμμα που αφορούν την υλοποίηση έργων σε συγκεκριμένες
επιλέξιμες περιοχές των δήμων. Απεστάλησαν συμπληρωματικά στοιχεία για τις
πράξεις με τίτλο:
Ανάπλαση 1ημοτικών οδών στην Τοπική Κοινότητα Αρτεμισίας
Ανάπλαση καλντεριμιών τοπικής κοινότητας Νέδουσας
Ανάπλαση πεζοδρόμων Αγίου Νικολάου, κεντρικής οδού και πλατείας Αγίου
Βασιλείου στην Τοπική Κοινότητα Λαδά
και θα αποσταλούν συμπληρωματικά στοιχεία για την πράξη 1ιαμόρφωση χώρου
αναψυχής στον αύλειο χώρο του 1ημοτικού Σχολείου Μικράς Μαντίνειας.
Επίσης αναμένεται η αξιολόγηση για τη πράξη «1ίκτυο αντιπυρικής προστασίας του
1ήμου Καλαμάτας» με προϋπολογισμό 1.943.400 €.
16. ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ
Ο 1ήμος Καλαμάτας υπέβαλε πρόταση προϋπολογισμού 295.163,33 € για την
εγκατάσταση πράσινου δώματος στο κτίριο του 1ου 1ημοτικού Σχολείου Καλαμάτας
στο πλαίσιο του Άξονα 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος και Αστικές
Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»
του Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013», με Ενδιάμεσο
Φορέα 1ιαχείρισης το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας.
Αναμένονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης.
17. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Ο 1ήμος Καλαμάτας συντάσσει μελέτη προϋπολογισμού 5.000.000 € για υποβολή
πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 1ΕΠΙΝ για την πραγματοποίηση
παρεμβάσεων στο 1ημοτικό Στάδιο Καλαμάτας.
18. LEADER
Είναι έτοιμες οι μελέτες για την υλοποίηση έργων στο Ασπρόχωμα, στη Μικρομάνη,
στον Άρι και στο Πήδημα και αναμένεται η προκήρυξη προκειμένου να υποβληθούν
για έγκριση.
19. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Το έργο «Ανάπλαση τμήματος VII Ιστορικού Κέντρου Καλαμάτας (Γ΄ φάση)» με
προϋπολογισμό 445.476,37 € δημοπρατήθηκε την Τρίτη 3 Ιουλίου 2012.
20. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡ5ΠΙΝΟΥ &ΥΝΑΜΙΚΟΥ
1. Από την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, εκδόθηκε η 2907/3-9-2012
πρόσκληση υποβολής προτάσεων, στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξεων 3
«Βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας» και αφορά την
αναβάθμιση της επαγγελματικής θέσης εργαζόμενων και αυτοαπασχολούμενων
γυναικών. Εξετάζεται η δυνατότητα υποβολής πρότασης.
2. Από την 1ιεύθυνση Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού,
εκδόθηκε η με αριθμό 1/2012 προκήρυξη που αφορά “1ράσεις κατάρτισης
ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα τουρισμού”. Αντικείμενο των πράξεων είναι η
5
υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης σε άνεργους, πάνω σε θέματα τουρισμού. Η
ΦΑΡΙΣ προετοιμάζει πρόταση για υποβολή.
21. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»
Εντάχθηκε η πράξη «Εξοικονόμηση Ενέργειας Καλαμάτας» στο ΕΠ Ανταγωνιστικό-
τητα και Επιχειρηματικότητα με προϋπολογισμό 1.000.000 € (Δημόσια 1απάνη από
Π1Ε 700.000 € / ίδια συμμετοχή 1ήμου 300.000 €).
Στις 25-7-12 υποβλήθηκε πρόταση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» για την ενεργειακή αναβάθμιση του σχολικού
συγκροτήματος Γυμνασίου – Λυκείου Θουρίας με προϋπολογισμό 199.996,08 €.
Αναμένονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης.
22. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
ΦΟΡΕΩΝ
Εντάχθηκε η πράξη «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Καλαμάτας» στον Άξονα
Προτεραιότητας 0.1. – Υποστήριξη επιτελικών δομών και δικαιούχων φορέων του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική υποστήριξη Εφαρμογής» με προϋπολογισ-
μό 50.000 €.
23. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡ5ΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ&ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
Σχετικά με την πράξη με τίτλο «Πρόγραμμα πρόληψης καρδιαγγειακών νοσημάτων
και προαγωγής της υγείας των πολιτών με αξιοποίηση εφαρμογών τηλεϊατρικής»:
Το 1ημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας με την 329/1-7-2012 απόφαση του, ενέκρινε την
πρόσληψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για το πρόγραμμα (Υποέργο 1).
Εκκρεμεί η έγκριση των προσλήψεων από το ΑΣΕΠ.
Την Τρίτη 11-9-12 διενεργείται δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός με κριτήριο την
οικονομικά συμφερότερη προσφορά για το υποέργο «Προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ,
λογισμικών και αναλώσιμων υλικών ΤΠΕ για την υλοποίηση της πράξης και
προμήθεια υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης, φιλοξενίας των
λογισμικών και εκπαίδευσης των χρηστών» με προϋπολογισμό 54.952,35 €
συνυπολογιζομένου του ΦΠΑ.
Επίσης υπεβλήθη στις 11-7-12 στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 20 του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
“Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού” 2007 – 2013 πρόταση με τίτλο «Πρόγραμμα
προαγωγής και αγωγής της υγείας στον εφηβικό πληθυσμό του 1ήμου Καλαμάτας
για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας και των διαταραχών πρόσληψης τροφής»,
προϋπολογισμού 283.708,65 €. Αναμένονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης.
24. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΤ5Ν Μ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ
Το έργο με προϋπολογισμό 1.395.378,15 € δημοπρατήθηκε την Τρίτη 3 Ιουλίου
2012. Αναμένεται η έγκριση της απόφασης κατακύρωσης του έργου από την
Αποκεντρωμένη 1ιοίκηση Περιφέρειας Πελοποννήσου.
25. ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
Έγινε θετική αξιολόγηση της πρότασης με προϋπολογισμό 550.000 €. Υπογράφηκε
νέο καταστατικό σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου. Η Απόφαση Ένταξης θα
εκδοθεί μετά τη διαδικασία δημοσίευσης του καταστατικού.
6
26. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.
Εκδόθηκε η Απόφαση Ένταξης για την πρόταση που υπεβλήθη μέσω της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
με συνολικό προϋπολογισμό 300.000 €.
Εγκρίθηκε η διακήρυξη των κτιριακών επεμβάσεων από την Γεν. Γρ. Ισότητας των
Φύλων και δημοπρατείται το υποέργο μετά την έγκρισή του από την Οικονομική
Επιτροπή.
Παράλληλα εκκρεμεί η έγκριση των προσλήψεων του προσωπικού που απαιτείται
για το πρόγραμμα (Κοινωνιολόγος, Ψυχολόγος, Κοινωνικό/ή Λειτουργό, Νομικό) από
το ΑΣΕΠ.
27. ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
Στα πλαίσια της πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου που αφορά την «Αστική
Αναζωογόνηση 2012-2015 εγκρίθηκε η κατασκευή υπογείων κάδων απορριμμάτων
σε διάφορα σημεία της πόλης, με προϋπολογισμό 759.975,49 € συμπεριλαμβανομέ-
νου ΦΠΑ. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 17 Αυγούστου 2012. Προσωρινός ανάδοχος
είναι η ΑΝΕΛΙΞΗ Ο.Ε. με έκπτωση 5 %. Μετά την έγκριση της απόφασης
κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής, ο φάκελος στάλθηκε για προσυμβατικό
έλεγχο στο 5ο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
28. ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Υπεγράφη στις 10/7/12 Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ της Γ.Γ.1.Β.Μ. και του 1ήμου
Καλαμάτας για την ίδρυση κέντρων 1ια Βίου Μάθησης και παράλληλα ο 1ήμος
αποκτά την προέγκριση ένταξης στις πράξεις του ΕΣΠΑ για τα Κέντρα 1ια Βίου
Μάθησης. Στις 10/8/2012 εκδόθηκε από το Ίδρυμα Νεολαίας και 1ια Βίου Μάθησης
ανοικτή πρόσκληση στο πλαίσιο των πράξεων Κέντρα 1ια Βίου Μάθησης –
Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας και ο 1ήμος
Καλαμάτας ετοιμάζει σχετική πρόταση.
29. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ
Από το Υπουργείο 1ιοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής 1ιακυβέρνησης
εκδόθηκε η πρόσκληση, που αφορά «δράσεις οργανωτικού και επιχειρησιακού
ανασχεδιασμού (συστήματα στοχοθεσίας, αποδοτικότητας) της κεντρικής και
περιφερειακής διοίκησης καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκησης». 1ικαιούχοι είναι το
Υπουργείο Εσωτερικών, η ΚΕ1Ε, η ΕΝΠΕ και οι Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού. Εξετάζεται
η υποβολή πρότασης.
30. ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (Τοπ ΣΑ) ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ στις
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο 1ήμος Καλαμάτας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου υπέβαλε
πρόταση στην ανωτέρω πρόσκληση του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 1υναμικού».

About greekmme

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.