ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

αγροτικά

Eurostat: Ποια είναι η αξία της αγροτικής παραγωγής

 


Σχεδόν τα τρία τέταρτα της αξίας της αγροτικής παραγωγής της ΕΕ το 2021 προήλθαν από επτά κράτη μέλη
Αυξημένη κατά 8% είναι η συνολική παραγώμενη αξία της αγροτικής παραγωγής το 2021 συγκριτικά με το 2020, η οποία ανήρθε στα 449,5 δισ. ευρώ.
Η αύξηση αυτή προήλθε, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat από την άνοδο της τιμής των αγροτικών αγαθών και υπηρεσιών στο σύνολό της (εκτιμάται +7,5%), με τον όγκο της παραγωγής να παραμένει ελάχιστα μεταβαλλόμενος από το 2020 (εκτιμάται +0,8%).
Σύμφωνα με τα στοιχεία σχεδόν τα τρία τέταρτα της αξίας της αγροτικής παραγωγής της ΕΕ το 2021 προήλθαν από επτά κράτη μέλη. Αυτές ήταν η Γαλλία (82,4 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 18% του συνόλου της ΕΕ), η Ιταλία (61,2 δισ. ευρώ ή 14%), η Γερμανία (59,2 δισ. ευρώ ή 13%), η Ισπανία (57,1 δισ. ευρώ ή 13%) , την Ολλανδία (30,6 δισ. ευρώ ή 7%), την Πολωνία (27,9 δισ. ευρώ ή 6%) και τη Ρουμανία (21,1 δισ. ευρώ ή 5%).
Η πλειονότητα των κρατών μελών της ΕΕ κατέγραψε αύξηση της αξίας της αγροτικής παραγωγής το 2021 σε σύγκριση με το 2020. Οι πιο απότομοι ρυθμοί αύξησης καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (+37%), στη Ρουμανία (+25%) και στην Τσεχία (+16%). Αντίθετα, οι τιμές της γεωργικής παραγωγής στη Φινλανδία, τη Μάλτα και την Κύπρο παρέμειναν σε γενικές γραμμές αμετάβλητες το 2021 από τα αντίστοιχα επίπεδά τους το 2020 και μειώθηκαν στη Δανία (-2%) και τη Σλοβενία ​​(-4%).Μεταξύ άλλων βασικών κρατών μελών, η αξία της αγροτικής παραγωγής αυξήθηκε κατά 10% στην Ισπανία, 8% στη Γαλλία και τις Κάτω Χώρες, 6% στην Ιταλία και την Πολωνία και 3% στη Γερμανία. Στην Ελλάδα η αξία της αγροτικής παραγωγής αυξήθηκε κατά 3% περίπου.
Λίγο περισσότερο από το ήμισυ (55%) της αξίας της γεωργικής παραγωγής της ΕΕ το 2021 προήλθε από καλλιέργειες (248,7 δισ. ευρώ, +13% σε σύγκριση με το 2020). Λίγο περισσότερο από το ένα τρίτο (36%) προήλθε από ζώα και ζωικά προϊόντα (163,1 δισ. ευρώ, + 3% σε σύγκριση με το 2020). Το υπόλοιπο μερίδιο προήλθε από αγροτικές υπηρεσίες και δευτερεύουσες δραστηριότητες.
Το κόστος των αγροτικών εισροών της ΕΕ που δεν σχετίζεται με επενδύσεις (ενδιάμεση κατανάλωση) ήταν κατά 10% υψηλότερο το 2021 από ό,τι το 2020.
Οι αλλαγές στην αξία της αγροτικής παραγωγής και της ενδιάμεσης κατανάλωσης το 2021 οδήγησαν σε αύξηση 6% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας που παράγεται από τη γεωργία.

About Freegr network

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.