ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

αγροτικά

ΜΙΚΡΟ ΚΑΛΑΘΙ για ελαιόλαδο και επιτραπέζια ελιά μέσα από τη νέα ΚΑΠ

 


Η καλλιέργεια ελιάς αποτελεί την σημαντικότερη καλλιέργεια της χώρας από πλευράς καλλιεργούμενων εκτάσεων (το 25% της συνολικής καλλιεργούμενης γης και το 73% των εκτάσεων των μόνιμων καλλιεργειών).

Η Ελλάδα είναι η τρίτη σημαντικότερη παραγωγός ελαιόλαδου στην ΕΕ, που αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό (67% της παγκόσμιας παραγωγής), εξαγωγέα (περίπου 570.000 τόνους ανά έτος) και καταναλωτή ελαιόλαδου στον κόσμο (53% της παγκόσμιας κατανάλωσης).

Στη νέα ΚΑΠ 2023-2027 σε ότι αφορά τον ελαιοκομικό τομέα, προβλέπεται ότι η  Ελλάδα θα εξακολουθήσει να λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο του 1ου πυλώνα και πιο συγκεκριμένα μέσω των προγραμμάτων στήριξης του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών (γνωστών και ως προγραμμάτων Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων – ΟΕΦ).

Οι στόχοι

Η αύξηση της προστιθέμενης αξίας του ελληνικού ελαιόλαδου και η μείωση της απόκλισης, που παρατηρείται στην τιμή που απολαμβάνει ο  Έλληνας παραγωγός, η  αντιμετώπιση των προκλήσεων που επιφέρει η κλιματική αλλαγή, οι επιπτώσεις της οποίας στην αγροτική παραγωγή αναμένεται να είναι οξύτερες (αύξηση  περιόδων λειψυδρίας, αύξηση της μέσης θερμοκρασίας, αύξηση των ημερών καύσωνα) σε Κρήτη και Πελοπόννησο, που αποτελούν τις σημαντικότερες ελαιοπαραγωγικές Περιφέρειες της χώρας, η εναρμόνιση με τις «περιβαλλοντικές απαιτήσεις» της πολιτικής «Από το Αγρόκτημα στο πιάτο» αλλά και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δημιουργούνται μέσω της εστίασης στην υγιεινή διατροφή και την ενίσχυση των ΠΟΠ-ΠΓΕ και βιολογικών προϊόντων που αυτή παρέχει, συνθέτουν το πλέγμα των στόχων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στο τομέα Ελιάς – Ελαιόλαδου, που θα εξυπηρετηθούν μέσω των ακόλουθων Παρεμβάσεων.

 • Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες και Τεχνική Βοήθεια
 • Κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της καθοδήγησης και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών
 • Αύξηση βιωσιμότητας και αποτελεσματικότητας της μεταφοράς και αποθήκευσης των προϊόντων
 • Προώθηση, επικοινωνία και εμπορία
 • Συστήματα ποιότητας
 • Συστήματα ιχνηλασιμότητας και πιστοποίησης
 • Επαναφύτευση Ελαιώνων
 • Επιλέξιμα για χρηματοδότηση είναι επιχειρησιακά προγράμματα που υποβάλλονται από Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.).
 • Το διαθέσιμο ποσό για την  ενίσχυση των επιχειρησιακών προγραμμάτων που  ανέρχεται σε (ΚΣ) 10.666.000 ευρώ κατ’ έτος.

Ύψος ενίσχυσης

Τα επιχειρησιακά προγράμματα των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.) θα έχουν κατ’ ελάχιστον τριετή διάρκεια και με τις εξυπηρετούμενες δράσεις τους θα υλοποιηθούν για διάστημα πενταετούς διάρκειας και αφορά στην περίοδο 2023  –  2027 του Στρατηγικού Σχεδίου.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η επαρκής αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων εργασίας και για τη βελτιστοποίηση των διαθέσιμων πόρων:

α) Ελάχιστος αιτούμενος, προϋπολογισμός συνολικής ενωσιακής χρηματοδότησης ανά πρόγραμμα, ορίζεται το ποσό των 500.000 ευρώ και ως μέγιστος το ποσό των 2.500.000 ευρώ.

β) Για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα ΕΟΦ που υλοποιούνται στις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων και σε νησιά των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδος, Αττικής ως ελάχιστος αιτούμενος προϋπολογισμός συνολικής ενωσιακής χρηματοδότησης ανά  πρόγραμμα ορίζεται το ποσό των 150.000  ευρώ και ως μέγιστος αιτούμενος το  ποσό των 2.500.000 ευρώ.

γ) Για την επίτευξη των στόχων των προγραμμάτων εργασίας προβλέπεται η συμμετοχή φορέων με ελάχιστο κύκλο εργασιών για τις περιοχές εφαρμογής του σημείου (α) μεγαλύτερο των 800.000 ευρώ και του σημείου (β) ανωτέρω μεγαλύτερο των 300.000 ευρώ.

Εκτιμάται ότι:

 • Επιχειρησιακά Προγράμματα Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ): 82 επιχειρησιακά προγράμματα/έτος.
 • Ποσό ενίσχυσης (κατά μέσο όρο):  130.000 ευρώ/επιχειρησιακό πρόγραμμα και ανά έτος.

πηγη ot.gr

About Freegr network

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.