ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ελλάδα

Λήγει η προθεσμία δήλωσης υφιστάμενων σημείων υδροληψίας

Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2014 έχουν οι ενδιαϕερόμενοι για τη δυνατότητα υποβολής Αίτησης Εγγραϕής στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ) των υϕιστάμενων υδροληψιών που έχουν αδειοδοτηθεί πριν τις 20/12/2005 ή δεν έχουν ποτέ αδειοδοτηθεί. Η διαδικασία εγγραϕής στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ) είναι απλή χωρίς την απαίτηση δικαιολογητικών και γίνεται με την συμπλήρωση Αίτησης που χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία του οικείου Δήμου. Επισημαίνεται ότι για τη σύνταξη κάθε συμβολαίου μεταβίβασης, δωρεάς, γονικής παροχής, αποδοχής κληρονομίας ή σύστασης εμπραγμάτου δικαιώματος που αϕορά στο ακίνητο που πραγματοποιείται υδροληψία, πρέπει να προσκομίζεται από τον ενδιαϕερόμενο το πιστοποιητικό εγγραϕής του εν λόγω σημείου υδροληψίας Ε.Μ.Σ.Υ. ή να αποτυπώνεται στο τοπογραϕικό διάγραμμα που συνοδεύει το συμβόλαιο ο κωδικός εγγραϕής στο Ε.Μ.Σ.Υ. Επίσης, σε κάθε ιδιωτικό συμϕωνητικό για μίσθωση ή κατά παραχώρηση χρήση του ακινήτου στο οποίο πραγματοποιείται υδροληψία, πρέπει να αναγράϕεται ρητά και ο κωδικός εγγραϕής Ε.Μ.Σ.Υ. Επισημαίνεται τέλος ότι για την δυνατότητα υποβολής αίτησης χορήγησης ή ανανέωσης άδειας χρήσης νερού για κάθε ενεργό σημείο υδροληψίας προαπαιτούμενο είναι η εγγραϕή στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ).   Επιπλέον, έχει παραταθεί μέχρι 30 Ιανουαρίου 2015 η δυνατότητα υποβολής αίτησης χορήγησης ή ανανέωσης άδειας χρήσης νερού (από 30 Σεπτεμβρίου 2014, που ήταν η αρχική προθεσμία). Στη σχετική Κοινή Υπουργική Απόϕαση, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας για την ηλεκτροδότηση αγροτικής εγκατάστασης (νέας ή υϕιστάμενης).   Για τυχόν επιπλέον ενημέρωση οι ενδιαϕερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Διευθύνσεις Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ενώ για οποιαδήποτε επιπλέον πληροϕορία που αϕορά την διαδικασία εγγραϕής στο Ε.Μ.Σ.Υ. καθώς και για τη συμπλήρωση της ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια Υπηρεσία του οικείου Δήμου.

About greekmme

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.