ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ειδήσεις

ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ...

Η ΜΕΡΙΜΝΑ του Δήμου Καλαμάτας για τα αδέσποτα ζώα, ιδίως σκυλιά, περιγράφεται σε έγγραφο που υπέγραψε ο δήμαρχος Παναγιώτης Νίκας και απεστάλη στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας και στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας. Στην επιστολή του Δήμου αναφέρεται:
«Ο Δήμος Καλαμάτας, σε εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, έχει καταρτίσει ένα πρόγραμμα για την περισυλλογή, περίθαλψη, καταγραφή και στείρωση των αδέσποτων ζώων που διαβιώνουν εντός των ορίων του. Επειδή η εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών απαιτεί την ύπαρξη κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής αλλά και επαρκώς εκπαιδευμένου προσωπικού, η Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου συνέταξε μελέτη βάσει της οποίας διενήργησε διαγωνισμό για την ανάδειξη φορέα που θα αναλάβει το έργο της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων. Ως ανάδοχος τελικά αναδείχτηκε ο Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας και στις 21/11/2012 υπογράφηκε η σχετική σύμβαση. Η διάρκεια της σύμβασης είναι δώδεκα μήνες ενώ το πρόγραμμα διαχείρισης περιλαμβάνει την περισυλλογή, την καταγραφή, την σήμανση, τον εμβολιασμό, την στείρωση, την περίθαλψη και την επανατοποθέτηση τους στον χώρο που έγινε η περισυλλογή τους. Στα πλαίσια της τακτικής επικοινωνίας, μεταξύ του επιβλέποντα υπαλλήλου της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και των υπευθύνων του Φιλοζωικού Ομίλου Καλαμάτας, δεν έχει αναφερθεί περιστατικό λύσσας στα περισυλλεγέντα αδέσποτα ζώα. Στα πλαίσια εφαρμογής του Ν.4039/2012 ( άρθρο 9, παρ 2), ο Δήμος Καλαμάτας έχει ξεκινήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων. Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας με την αριθ. 319/2013 απόφαση του ενέκρινε την κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων σε δημοτικό χώρο, διαμορφώνοντας κατάλληλα ένα υπάρχον κτίσμα καθώς και την περιβάλλουσα αυτού έκταση. Όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες, θα υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ώστε να εκδοθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και κατόπιν θα παραχωρηθεί η διαχείριση του σε ομάδα εθελοντών. Επίσης σας γνωρίζουμε ότι από την 14η Νοεμβρίου 2013 στην κεντρική αποθήκη του Δήμου Καλαμάτας, που στεγάζεται στα συνεργεία του Δήμου, τέρμα οδού Νέδοντος, υπάρχει πιστοποιημένη σκυλοτροφή σε συσκευασίες των είκοσι κιλών για παροχή τροφής των αδέσποτων ζώων της πόλης ενώ για την μεταφορά της τροφής αλλά και την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων ο Δήμος Καλαμάτας έχει διαθέσει κατάλληλα διαμορφωμένο αυτοκίνητο (κλειστή κλούβα) καθώς και δημοτικό υπάλληλο για οδηγό.Είμαστε στην διάθεση σας για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση».

About greekmme

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.