ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ελλάδα

Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Καλαμάτας

Ο Δήμος Καλαμάτας και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) πρόκειται να θέσουν σε λειτουργία το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Καλαμάτας. Αυτή η νέα δομή θα προσφέρει προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο. Η περίοδος δηλώσεων συμμετοχής είναι από 4 έως 15 Νοεμβρίου, ώρες 10.00 – 13.00. Ανάλογα με τη ζήτηση, θα συγκροτηθούν αντίστοιχα τμήματα, η παρακολούθηση των οποίων είναι δωρεάν για όσους μετάσχουν.

About greekmme

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.